Canlyniadau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadlaethau diweddaraf...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Cerddorfa Cegin (AAA) dan 25 oed (1)  
Position: 1
Ffotosynthesis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Band Cegin Samba Pendalar Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Grŵp Maria Aelodau Unigol Cylch Bro Conwy / Rh. Conwy
Video
Unawd Bl.3 ac iau (4)  
Position: 1
Elain Lois Hughes Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Hanna Evans Ysgol Gynradd Ger y Llan / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Arthur Siôn Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (7)  
Position: 1
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ensemble Pen Barras Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Hari, Caio, Brychan, Deio ac Elias Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Unsain Bl.6 ac iau (D) (9)  
Position: 1
Dysgwyr Ysgol y Ddwylan Ysgol Gynradd y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Video
Côr Bl.6 ac iau (dan 20 o leisiau) (10)  
Position: 1
Côr Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Swigen Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Bryn Onnen / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Hamadryad / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr Bl.6 ac iau (dros 20 o leisiau) (11)  
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Offerynnol Bl.6 ac iau (24)  
Position: 1
Xinrong Zou Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Llion Dafydd Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Llew Mills Ysgol Gynradd Hamadryad / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Band neu Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau (26)  
Position: 1
Fflamau Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Tamborîn mewn Tywod Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Y Tariannau Adran y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Cyflwyno Alaw Werin Bl.6 ac iau (33)  
Position: 1
Lili Lloyd-Jones Adran Pentreuchaf / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Non Alaw Prys Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Caitlin Payne Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Video
Unawd Cerdd Dant Bl.3 ac iau (36)  
Position: 1
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Eiry Hywel Jones Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Gwenllian Hedd Trefor Adran Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Dawns Gyfoes Unigol Bl.6 ac iau (40)  
Position: 1
Betsy Mills Hogg Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Mia Thomas Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Lili Howard Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (48)  
Position: 1
Arthur Siôn Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Nel Martha Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Nanw Melangell Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (D) (49)  
Position: 1
Evan Hopkins Ysgol Gynradd Llansantffraid / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Carys Perry Aelod Unigol / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
George Thomas Ysgol Redhill / Rh. Penfro
Video
Perfformiad Swigen (Unrhyw oed) (56)  
Position: 1
Swigen Blwyddyn 5 Ysgol Gynradd Bryn Onnen / Rh. Gwent
Video
Position: 2
Cofis Dre Caernarfon Adran Tref y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Celt, Tomos, Lili, Mared ac Efa-Angharad Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau (57)  
Position: 1
Casi Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Cari Lovelock Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Fy Eisteddfod T (65)  
Position: 1
Nel Martha a Nansi Gwen Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Manon Elster Jones Ysgol Gyfun y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Owain-Rhys Rudge Caerdydd a'r Fro / Rh.
Video
Dawns Ystafell Fyw / Teulu (66)  
Position: 1
Lliwen a Cari Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Lois a Mam Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Gracie Wilson Ysgol Uwchradd Friars / Rh. Eryri
Video
Trêl Ffilm (67)  
Position: 1
Seth Isaac ac Elsa Grug Adran Tref y Gelli / Rh. Eryri
Position: 2
Manon Elster Jones a Shannon Moyse Ysgol Gyfun y Preseli / Rh. Penfro
Position: 3
Non a Guto Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Coginio: Gornest y Gacen (80)  
Position: 1
Gruff Buckle Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Catrin Manning Adran Llandeilo / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Eira MacDonald Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Prif Ddysgwr (14-25 oed) (86)  
Position: 1
Phoebe Skinner Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Kiera Jones Aelwyd Tudful, Coleg Merthyr Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Matthew Minshull Adran Henllan / Rh. Dinbych

Mawrth

Mawrth
Unawd Bl.4, 5 a 6 (5)  
Position: 1
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Gruffudd Llwyd Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Deuawd Bl.6 ac iau (6)  
Position: 1
Alys Haf a Bethan Mai Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Siwan Rees a Casi Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Sara a Greta Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Deuawd neu Ensemble Lleisiol Teulu (8)  
Position: 1
Teulu Jones Porthyrhyd a Chaerfyrddin Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Teulu ap Dafydd Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Erin a Mam Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Grŵp, Parti neu Gôr Cymunedol Agored ar gyfer unrhyw oedran a chyfuniad o leisiau (22)  
Position: 1
Côr Cymunedol Llanuwchllyn Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Côr Cymuned Ffermwyr Ifanc Cymru / Rh.
Video
Position: 3
Côr Cymunedol yr Ynys Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Unawd Piano Bl.6 ac iau (23)  
Position: 1
Shuchen Xie Coleg St. John / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Sammi Sinyee Zhong Ysgol Tŷ Ffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Llion Dafydd Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Video
Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau (25)  
Position: 1
Telynau Alaw Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Y Tair Talentog Adran Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Eneas, Lleu, Glwys a Gwern Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Unawd Cerdd Dant Bl.4, 5 a 6 (37)  
Position: 1
Gruffudd Llwyd Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Gwenno Llwyd Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Dawns Gyfoes Grŵp Bl.6 ac iau (41)  
Position: 1
Swigen Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Blwyddyn 5 Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Mali a Non Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Dawns Werin Unigol Bl.6 ac iau (44)  
Position: 1
Ffion Gwen Miles Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Sara Mererid Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Deio Ifans Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol Bl.4, 5 a 6 (50)  
Position: 1
Gwenno Llwyd Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Mari Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Anna Tilsley Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol Bl.4, 5 a 6 (D) (51)  
Position: 1
Ruby Caerdydd a'r Fro / Rh.
Video
Position: 2
Carys Richards Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Harry Thomas Ysgol Redhill / Rh. Penfro
Video
Parti Llefaru Bl.6 ac iau (52)  
Position: 1
Parti Llefaru Ysgol Edern Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Parti Llefaru Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ymgom Bl.6 ac iau (58)  
Position: 1
Merched Myrddin Adran Ffynnonddrain / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Y Plant Drwg Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Cwîns y Sgrîn Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Dynwarediad (68)  
Position: 1
Rhydian Lloyd-Francis Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Nel Angharad Williams Adran Tref y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Tomos Morgans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Sgets Deuluol (69)  
Position: 1
Teulu Caernarfon Adran Tref y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Teulu'r Hendre Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Lois a Moli Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Video
Mynd Am Dro (70)  
Position: 1
Grace Evans Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Summer Evans Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 3
Anwen a Betsan Whitehead Aelodau Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Gwyddonle (81)  
Position: 1
Non Enlli Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Beca Fflur Davies Adran Tref y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Beca Curry Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Cyfansoddi Cerddoriaeth 14-25 oed (85)  
Position: 1
Alaw Grug Evans Arall / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Ioan Rees Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Position: 3
Celt John Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Celf Dylunio a Thechnoleg 14-25 oed (90)  
Position: 1
Rhiannon Gwyn Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Alys Gwynedd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Kelsey Brooks Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video

Mercher

Mercher
Meim Cân Bop Gymraeg (AAA) dan 25 oed (2)  
Position: 1
Criw Pendalar Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Mabli Mai Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Mabli Montinaro Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Bl.7, 8 a 9 (12)  
Position: 1
Branwen Medi Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Leisa Mair Lloyd-Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Efan Arthur Williams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Deuawd neu Ensemble Lleisiol Bl.7 a dan 25 oed (15)  
Position: 1
Dafydd Jones a Dafydd Allen Aelodau Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Betsan, Nansi a Lili Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Merched Aelwyd yr Ynys Aelwyd yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Parti Unsain neu Ddeusain Bl.7, 8 a 9 (18)  
Position: 1
Parti Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Parti Ysgol Dyffryn Conwy Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Unawd Offerynnol Bl.7, 8 a 9 (27)  
Position: 1
Erin Fflur Jardine Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Milo Davies Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Casi Lili Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Cyflwyno Alaw Werin Bl.7, 8 a 9 (34)  
Position: 1
Efan Arthur Williams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Osian Twm Wiliam Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Owen Jac Roberts Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 (38)  
Position: 1
Beca Marged Hogg Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Gwydion Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Branwen Medi Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.7, 8 a 9 (42)  
Position: 1
Layla Jones Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Mairwen Thomas Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Gobaith Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Bl.7, 8 a 9 (53)  
Position: 1
Erin Morris Williams Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Leusa Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Erin Llwyd Ysgol Godre'r Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Llefaru Bl.7 a dan 19 oed (D) (54)  
Position: 1
Katie O'Keefe Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Tommy Church Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Lili Pocsai Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Video
Unawd o Sioe Gerdd Bl.7, 8 a 9 (59)  
Position: 1
Leisa Mair Lloyd-Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Branwen Medi Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Manon Grug Jones Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Cyflwyniad Theatrig Unigol / Grŵp Bl.7 a dan 19 oed (63)  
Position: 1
Lili Mai Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Lois Gwyn Gwilym Uwch Adran yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Lili Beth Mohammad Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Lip-sync (71)  
Position: 1
Cain, Abner ac Erin Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Beca Fflur George Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Lleucu, Gwen ac Enid Aelwyd Trefeurig / Rh. Ceredigion
Video
Tric Hud a Lledrith (72)  
Position: 1
Lois Alaw Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Esyllt Gwyn Gruffydd Ysgol Gynradd Hamadryad / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aaron Owen-Griffiths Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Nofio Cydamserol (73)  
Position: 1
Kiki a Zakia, ‘Dwbl Trwbwl’ Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Gwenno a Lowri Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Lily, Harri ac Elsa Green Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Creu Ffilm Fer (82)  
Position: 1
Elliw Gruffudd a Lleuwen Gruffudd Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Non Enlli Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Owain Ruddy Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Prif Ddramodydd Eisteddfod T (87)  
Position: 1
Rhiannon Lloyd Williams Aelod Unigol / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Delyth Evans Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Position: 3
Martha Grug Ifan Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro

Iau

Iau
Unawd Bl.10 a dan 19 oed (13)  
Position: 1
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 2
Lili Beth Mohammad Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Lauren Williams Gorllewin Morgannwg / Rh.
Video
Ensemble Lleisiol Athrawon, Hyfforddwyr ac Arweinwyr cangen (16)  
Position: 1
Athrawon Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Triawd Criw'r Urdd i Batagonia / Rh.
Video
Position: 3
Geifr Ysgol y Creuddyn Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Côr Merched Bl.7 a dan 25 oed (19)  
Position: 1
Merched Plastaf Aelwyd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Côr Merched Ysgol Bro Morgannwg Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Côr Merched Ysgol Tryfan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Côr Bechgyn Bl.7 a dan 25 oed (20)  
Position: 1
Parti Bechgyn Plasmawr Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Côr Meibion Criw Les Misérables - Cast 2015 / Rh.
Video
Position: 3
Aelwyd y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Offerynnol Bl.10 a dan 19 oed (28)  
Position: 1
Rufus Edwards Ysgol Uwchradd Darland / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Annest Davies Ysgol Gyfun y Preseli / Rh. Penfro
Video
Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.7 a dan 25 oed (30)  
Position: 1
Triawd Ysgol Bro Dinefwr Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ivy Quartet Coleg Cerdd a Drama Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Tro Ola Tryfan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 oed (31)  
Position: 1
Tref Wyddor Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Tesni Hughes Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Gwyllt Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25 oed (35)  
Position: 1
Gwenan Mars Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Daniel O'Callaghan Aelod Unigol Cylch Cwm Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.10 a dan 25 (43)  
Position: 1
Aimee Marchant Morgannwg Ganol / Rh.
Video
Position: 2
Carys Hughes Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Madison Lloyd Ysgol Ddawns Janet Denney, Porth / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.7 a dan 25 oed (46)  
Position: 1
Gwennan Staziker Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Erin Jones Adran Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Sara Brown Adran Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed (60)  
Position: 1
Lili Beth Mohammad Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Elen Morlais Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (64)  
Position: 1
Morgan Llewelyn-Jones Gorllewin Myrddin / Rh.
Video
Position: 2
Cai Fôn Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Holly Evans Coleg Penybont / Rh.
Video
Deuawd Enwogion Lleol (74)  
Position: 1
Catrin Alaw a Mared Ysgol Gynradd Pentraeth / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Erin Swyn ac Ann Atkinson Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Gruffydd Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Canu Sianti Forwrol Gymreig (75)  
Position: 1
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
SianTïwyr Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dweud Jôc (76)  
Position: 1
Rhys Ifor Jones Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Gwen Rhys Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Eva Alys Dumbrill Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Tiwtorial Harddwch (83)  
Position: 1
Gwenlli Pennant Jones Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Miriam Llwyd Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Non Alaw Prys Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Prif Lenor Eisteddfod T (88)  
Position: 1
Sioned Medi Howells Aelod Unigol Cylch Llandysul / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Huw Griffiths Ysgol Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Position: 3
Ciaran Eynon Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
No Video

Gwener

Gwener
Unawd 19-25 oed (14)  
Position: 1
Dafydd Jones Aelwyd Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Dafydd Allen Aelod Unigol Cylch Rhuddlan / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Esyllt Thomas Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Video
Unawd neu Ddeuawd Aelodau Hŷn yr Urdd (17)  
Position: 1
Tomos Wyn Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Guto Dafydd Jones Aelwyd Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Pwyll ap Llyr Edwards Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Côr SATB 14-25 oed (21)  
Position: 1
Côr Hedd Wyn / Rh.
Video
Position: 2
Aelwyd y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Offerynnol 19-25 oed (29)  
Position: 1
Aisha Palmer Gwent / Rh.
Video
Position: 2
Saran Davies Aelod Unigol / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
Awen Esyllt Davies Ceredigion / Rh.
Video
Band / Cerddorfa dan 25 oed (32)  
Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 25 oed (39)  
Position: 1
Lleucu Arfon Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionydd
Video
Position: 2
Fflur Davies Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Elin Fflur Jones Aelod Unigol Cylch Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.7 a dan 25 oed (45)  
Position: 1
Daniel Calan Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Morus Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Dawns Werin neu Stepio i Grŵp dan 25 oed (47)  
Position: 1
Morus a Daniel Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Enlli a Lleucu Parri Aelodau Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Luned, Erin ac Esther Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Llefaru Bl.10 a dan 25 oed (55)  
Position: 1
Mali Elwy Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Huw Griffiths Ysgol Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Cai Fôn Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (61)  
Position: 1
Catrin Mai Edwards Aelod Unigol Cylch Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Elinor Parsons Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Fflur Davies Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Video
Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 25 oed (62)  
Position: 1
Nansi Rhys Adams a Lili Mohammad Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Celyn a Martha Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Dafydd Jones a Lois Glain Postle Aelwyd Dyffryn Clwyd ac Aelwyd yr Ynys / Rh.
Video
Anifail Anwes Talentog (77)  
Position: 1
Nia a Farlie Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Mynydd Bychan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Annabel Maurer Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Idiom Gymraeg (78)  
Position: 1
Gwenlli Pennant Jones Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Daisy Waters Ysgol Gyfun y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Owen Griffith Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Fideo TikTok (79)  
Position: 1
Lara Thornton Ysgol Gynradd y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Megan Rose Adran Bryngwran / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Hannah a Celyn Richards Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Coginio: Pryd o Fwyd (84)  
Position: 1
Elsi Owen Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Greta Marged Wyn Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Huw Lansberry Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Video
Prifardd Eisteddfod T (89)  
Position: 1
Kayley Sydenham Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Position: 2
Ciarán Eynon Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
Position: 3
Tegwen Bruce-Deans Aelwyd JMJ / Rh. Eryri

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Celf, Dylunio a Thechnoleg
Tynnu Llun 2D Bl.3 ac iau (109)
Position: 1
Heledd a Teleri Aelodau Unigol Cylch Bro Hafren / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ifan Anthony Wood Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Annes Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Tynnu Llun 2D Bl.4 5 a 6 (110)
Position: 1
Anna Selyf Dafydd Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Gwion Lleu Moate-Williams Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Mared Elan Jones Ysgol Gynradd Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Tynnu Llun 2D Bl.7,8 a 9 (111)
Position: 1
Mali Haf McAleavey Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Haf Higgs Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ifan Hedd Evans Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Tynnu Llun Bl.10 a dan 19 oed (112)
Position: 1
Thomas Dauncey Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Alys Gwynedd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Sophie Edwards Arall / Rh.
Image
Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymedrol) (113)
Position: 1
Antoni Sznajzycht Arall / Rh.
Image
Position: 2
Archie Breese Arall / Rh.
Image
Position: 3
Logan Thomas Arall / Rh.
Position: 3
Sara Elizabeth Tudor Williams Adran Llanegryn / Rh. Meirionnydd
Tynnu Llun 2D Bl.7 ac o dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymhedrol) (114)
Position: 1
Iolo Thomas Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Corey Dosbarth Oren Ysgol Arbennig Park Lane / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Carmella Mouradi Ysgol Uwchradd Dinbych / Rh. Dinbych
Image
Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys) (115)
Position: 1
Megan Gill Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jordan Edwards Arall / Rh.
Image
Position: 3
Charlie Evans Arall / Rh.
Image
Tynnu Llun 2D Bl.7 a dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys) (116)
Position: 1
Rhun ab Arwel Edwards / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Genod Menai Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Molly Bridge Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl.3 ac iau (117)
Position: 1
Tomos Jones Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Esyllt Clwyd Aelod Unigol Cylch Myllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lilwen Lewis Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl.4, 5 a 6 (118)
Position: 1
Mali Jones Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Tomi-Jac Regan Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elen Lisle Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9 (119)
Position: 1
Carys Clement-Evans Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Wren Ashcroft Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Indigo Wernick Ysgol Gyfun Gymraeh Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Llun dan 14 oed (120)
Position: 1
Cadi Fflur Midwood Uwch Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Gwen Rhys Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Magi Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Image
Cyfres o Luniau 14 - 25 oed (121)
Position: 1
Joshua Thomas Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Miriam Hughes Aelod Unigol Cylch Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Katie Porter Arall / Rh.
Image
Celf 3D Bl.3 ac iau (123)
Position: 1
Megan Eira Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grwp Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh.
Image
Position: 3
Alys Haf Mili Dafydd Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Celf 3D Bl.4, 5 a 6 (124)
Position: 1
Lili Thomas Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Huey Gallagher Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Gethin Thomas Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Fflint a Wrecsam
Celf 3D Bl.7, 8 a 9 (125)
Position: 1
Tryfan Goldsmith Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Ceian Lewis Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ella-Rae Davies Ysgol Uwchradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Image
Celf 3D Bl.6 ac iau A.D.Y Cymhedrol (126)
Position: 1
Sam Dyke Aelod Unigol Cylch Bro Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Dosbarth Coch Ysgol Arbennig Park Lane / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Celf 3D Bl.6 ac iau A.D.Y Dwys (127)
Position: 1
Dosbarth Dreigiau Arall / Rh.
Image
Position: 2
Alex Barrett Chalk Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Celf 3D Bl.7 a dan 19 oed A.D.Y Cymhedrol (128)
Position: 1
Gwen Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Innovate Aberbargoed ACT Caerffili / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Simone Beecher Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Celf 3D Bl.7 a dan 19 oed A.D.Y Dwys (129)
Position: 1
Tegid Minton Roberts Ysgol Uwchradd Dyffyrn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Jonathan Elis Head Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Position: 3
Canolfan Glantaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image

Creu

Creu
Barddoniaeth Bl.6 ac iau (91)
Position: 1
Nyfain Gwyn Prys Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elen Francis Ysgol Gynradd Casmael / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ifan Naylor Ysgol Y Wern, Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Barddoniaeth Bl. 7, 8 a 9 (92)
Position: 1
Catrin Edwards Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ilse Griffith Ysgol Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Boas Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Rhyddiaith Bl.6 ac iau (93)
Position: 1
Lleucu Alaw Davies Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Lleu Morus Williams Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Fflur McConnell Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Rhyddiaith Bl. 7, 8 a 9 (94)
Position: 1
Miriam Llwyd Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Siwan Lloyd Matthews Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Efa Mair Thomas Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Llenyddiaeth Bl.6 ac iau (D) (95)
Position: 1
Gwenllian Preddy Adran Penfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Sophie Owen Adran Penfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Joey-Rees-Davies Ysgol Gynradd Llandeilo / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Llenyddiaeth Bl. 7, 8 a 9 (D) (96)
Position: 1
Kenzie Oaten-Phillips Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.6 ac iau (97)
Position: 1
Elen Thomas-Evans Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Elis Llew Davies Ysgol Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Ifan Alun Midwood Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Image
Ysgrifennu Adolygu Ffilm Bl.7 a dan 19 oed (98)
Position: 1
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Efa Mair Thomas Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Tyler Hazeldine Ysgol Gyfun David Hughes / Rh.
Image
Creu Podcast neu Rhaglen Radio o dan 19 oed (99)
Position: 1
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Dosbarth 6 Grannell Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Position: 3
Bwyd y byd - Ysgol Treganna Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Creu Fideo ar gyfer cyfryngau cymdeithasol o dan 25 oed (100)
Position: 1
Emily Hornby Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Ethni Glwys Davies Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Owen Weeks Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Newyddiaduriaeth 14 - 21 oed (101)
Position: 1
Annell Dyfri Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Fflur James Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Daniel O'Callaghan / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Cyfansoddi Sgript Bl 6 ac iau (103)
Position: 1
Betsi Lw t / Rh. t
Image
Position: 2
Math Dafydd Roberts Adran Rhostryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Leusa Davies Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Cyfansoddi Monolog Digri Bl.7, 8 a 9 (104)
Position: 1
Erin Trysor James - Lynch Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Leisa Grug James Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Dafydd Lewis Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Dyfeisio cymeriad cartwn Bl.6 ac iau (105)
Position: 1
Gwennan Macdonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nancy McKane Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Mared Elan Jones Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Creu tudalen o gomic gyda cymeriad(au) B.7, 8 a 9 (106)
Position: 1
Guto Owen Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Leusa Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Lleucu-Haf Thomas Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.6 ac iau (107)
Position: 1
Shuchen Xie Coleg St John, Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Mac Bodycombe-Pullin Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Osian Golding Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.7, 8 a 9 (108)
Position: 1
Martha Grug Puw Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Efan Arthur Williams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Lleucu-Haf Thomas Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image