Categori

Beth am fynd ati i greu ar gyfer Eisteddfod T – ma’ ‘na gystadleuaeth i siwtio pawb.
Cofia os wyt ti’n defnyddio cerddoriaeth, barddoniaeth neu luniau sydd ddim yn berchen i ti bod angen gwneud yn siwr bod caniatad o ran hawlfraint. Dylai pob un o gystadleuwyr Rhestr T ddilyn rheolau Eisteddfod yr Urdd, yma.

Cyfarwyddiadau ffilmio ar gael yma.

Rhestr T

Anifail Anwes Talentog (375)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformiad gydag anifail anwes dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Cer i Greu i'r 100 (376)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf mewn unrhyw ffurf/ defnydd i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd. Mae angen cynnwys y ffigwr 100

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Fideo Tik Tok (377)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo TikTok, dim mwy na 1 munud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Teulu Talentog (378)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Dere a dy deulu at ei gilydd i greu perfformiad i arddangos eu talent mewn unrhyw ffurf, dim mwy na 2 funud.

Rhaid i’r teulu gynnwys o leiaf un person o dan 25 oed. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Deuawd Enwogion Lleol (379)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Deuawd gyda pherson enwog o'ch dewis chi, dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Tric Hud a Lledrith (380)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Cyflwyna dy hoff dric hud a lledrith mewn fideo dim mwy na 1 munud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Iodlo (381)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Dangos dy sgiliau iodlo o gan boblogaidd i ni mewn llai na munud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Cogurdd: Gornest y Gacen (382)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Llun (ffotograff) neu fideo o gacen rwyt ti wedi ei addurno ar gyfer achlysur neu berson arbennig

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Gôl Orau (383)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Cer allan i’r ardd a dangos dy ymgais orau ar sgorio gôl i ni. Danfon y fideo i ni

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Dynwarediad (384)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformiad yn dynwared rhywun enwog dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Idiom Byw (385)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darlun byw o idiom Gymraeg

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais

Arbrawf Gwyddoniaeth (386)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Danfon fideo o dy arbrawf gwyddoniaeth gorau i ni, dim mwy na 2 funud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Dyddiad cau: Ebrill 29

Gwneud Cais