Mae ffurflenni cystadlu nawr ar agor!
Cofia bod rhaid i ni dderbyn holl fideos o berfformiadau neu waith erbyn y dyddiad cau: Hanner dydd Mawrth 26ain

Gwiriwch y Rheolau Cystadlu cyn cwblhau ffurflen gais.
Cyfarwyddiadau ffilmio ar gael yma.

Anghenion Addysgol Arbennig

Cerddorfa Cegin (AAA) dan 25 oed (1)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Meim Cân Bop Cymraeg (AAA) dan 25 oed (2)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Unigol neu Grŵp Unrhyw Gyfrwng (AAA) dan 25 oed (3)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Os yn cystadlu fel grwp rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Cerdd: Lleisiol

Unawd Bl.3 ac iau (4)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Wil Cwac Cwac

Awdur neu Gyfansoddwr: Leah Owen

Mae cyfeiliant ar gyfer y darn a awgrymwyd ar gael i'w ddefnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain. Mae trac llais ar gael i ddysgu'r darn drwy ddilyn y linc isod © Cyhoeddiadau Curiad

4 Unawd Bl3 ac iau CYFEILIANT

Mae’r darn a awgrymwyd ar gael i’w ddefnyddio yma

Mae'r trac llais ar gael i'w lawrlwytho yma

Unawd Bl.4, 5 a 6 (5)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Rwy'n Oer

Awdur neu Gyfansoddwr: Rhodri Harries

Mae geiriau a chyfeiliant o'r darn a awgrymwyd ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain. © Rhodri Harries

5 Unawd Bl4-6 CYFEILIANT F

5 Unawd Bl4-6 LLAIS F

5 Unawd Bl4-6 LLAIS G

5 Unawd Bl4-6 CYFEILIANT G

:

5 Unawd Bl4-6 - rwyn Oer (fmajor) (pdf)

5 Unawd Bl4-6 - rwyn Oer (Gmajor) (pdf)

Deuawd Bl.6 ac iau (6)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Bendithia Di

Awdur neu Gyfansoddwr: T Gwynn Jones

Mae geiriau a chyfeiliant o'r darn a awgrywmyd ar gael i'w lawrlwytho yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain. © Cyhoeddiadau Curiad

Rhaid bod y 2 cystadleuydd o fewn y categori oedran.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

6 Deuawd Bl6 ac iau SOPRANO

6 Deuawd Bl6 ac iau ALTO

6 Deuawd Bl6 ac iau CYFEILIANT

Mae’r darn a awgrymwyd ar gael i’w ddefnyddio yma

Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (7)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Hyd at 6 mewn nifer. Rhaid i bob cystadleuydd fod o fewn y categori oedran.

Un darn digyfeiliant, trillais neu fwy (i’w chanu yn y Gymraeg)

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Teulu (8)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Un darn deulais neu fwy, gyda neu heb gyfeiliant, i’w ganu yn y Gymraeg

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Unawd Bl.7, 8 a 9 (12)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Bl.10 a dan 19 oed (13)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd 19-25 oed (14)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Bl.7 a dan 25 oed (15)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Hyd at 6 mewn nifer. Rhaid i bob cystadleuydd fod o fewn y categori oedran. Ni chaniateir teuluoedd.

Un darn deulais neu fwy, gyda neu heb gyfeiliant, i’w ganu yn y Gymraeg.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Ensemble Lleisiol Athrawon, Hyfforddwyr ac Arweinwyr cangen (16)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Unawd neu Ddeuawd Aelodau Hŷn yr Urdd (17)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Ar gyfer aelodau dros 25 oed. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Cerdd: Corau

Parti Unsain Bl.6 ac Iau (D) (9)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Canu Roc a Rôl

Awdur neu Gyfansoddwr: Caryl Parry Jones

Hyd at 20 mewn nifer. Mae geiriau a chyfeiliant yr awgrym ddarn ar gael i'w lawrlwytho yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain. © Ty Cerdd a Caryl Parry Jones Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

9 Parti Unsain Dysgwyr CYFEILIANT

9 Parti Unsain Dysgwyr LLAIS

Mae’r darn a awgrymwyd ar gael i’w ddefnyddio yma

Côr Bl.6 ac iau (o dan 20 o leisiau) (10)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Llai na 20 o leisiau. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr Bl.6 ac iau (dros 20 o leisiau) (11)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Mwy na 20 o leisiau. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Parti Unsain neu Ddeusain Bl.7, 8 a 9 (18)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Hyd at 20 mewn nifer. Un darn unsain neu deulais. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr Merched Bl.7 a dan 25 oed (19)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr Bechgyn Bl.7 a dan 25 oed (20)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr SATB 14-25 oed (21)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Grŵp, Parti neu Gôr Cymunedol Agored ar gyfer unrhyw oedran a chyfuniad o leisiau. (22)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Cerdd: Offerynnol

Unawd Piano Bl.6 ac iau (23)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Unawd Offerynnol (ac eithrio Piano) Bl.6 ac iau (24)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau (25)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Hyd at 6 mewn nifer. Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Band neu Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau (26)

Testun Hunan-ddewisiad: Cân wreiddiol neu drefniant o gân gyfoes Gymraeg dim mwy na 2 funud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau a/neu offerynnau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 26 neu yng nghystadleuaeth 31 Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 oed

Unawd Offerynnol Bl.7, 8 a 9 (27)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Offerynnol Bl.10 a dan 19 oed (28)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Offerynnol 19-25 oed (29)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.7 a dan 25 oed (30)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Hyd at 6 mewn nifer. Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 oed (31)

Testun Hunan-ddewisiad: Cân wreiddiol neu drefniant o gân gyfoes Gymraeg dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau a/neu offerynnau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 31 neu yng nghystadleuaeth 26 Band neu Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau

Band / Cerddorfa dan 25 oed (32)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dros 6 mewn nifer. Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau offerynnol.

Cerdd: Alaw Werin

Cyflwyno Alaw Werin Bl.6 ac iau (33)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Hen Wraig Fach

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

33 Cyflwyno Alaw Werin Bl6 ac iau - Hen Wraig Fach (pdf)

Cyflwyno Alaw Werin Bl.7, 8 a 9 (34)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Y Saith Rhyfeddod

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

34 Cyflwyno Alaw Werin Bl (7-9 - Y Saith Rhyfeddod)

Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25 oed (35)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Cerdd Dant

Unawd Cerdd Dant Bl.3 ac iau (36)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Fy Ffrind

Awdur neu Gyfansoddwr: Heulwen M. Thomas

Mae geiriau, cyfeiliant a gosodiad o’r darn a awgrymwyd ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant a/neu gosodiad eu hunain. © Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

36 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau CAINC WREIDDIOL

36 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau CAINC ISEL

36 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau CAINC UCHEL

36 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau NODAU LLAIS

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

36 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau - Fy Ffrind (pdf )

Unawd Cerdd Dant Bl.4, 5 a 6 (37)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Breuddwydio yn y dosbarth

Awdur neu Gyfansoddwr: Catrin A. Dafydd

Mae geiriau, cyfeiliant a gosodiad o’r darn a awgrymwyd ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant a/neu gosodiad eu hunain. © Gwasg Carreg Gwalch

37 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 CAINC WREIDDIOL

37 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 CAINC ISEL

37 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 CAINC UCHEL

37 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 NODAU LLAIS

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

37 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 - Breuddwydio yn y dosbarth (pdf)

Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 (38)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 25 oed (39)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dawns

Dawns Gyfoes Unigol Bl.6 ac iau (40)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin).

Dawns Gyfoes Grŵp Bl.6 ac iau (41)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin). Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni. Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.7, 8 a 9. (42)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin). Os yn cystadlu fel grŵp, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.10 a dan 25 (43)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin). Os yn cystadlu fel grŵp, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Werin

Dawns Werin Unigol Bl.6 ac iau (44)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.7 a dan 25 oed (45)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.7 a dan 25 oed (46)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dawns Werin neu stepio i grŵp dan 25 oed (47)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Llefaru

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (48)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Mistar Urdd

Awdur neu Gyfansoddwr: Geraint Lloyd Owen

Gwasg Gwynedd

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

48 Llefaru Unigol Bl3 ac iau - Mistar Urdd (jpg)

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (D) (49)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Mynd i'r Dre

Awdur neu Gyfansoddwr: Mair Elwyn

Atebol

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

49 Llefaru Unigol Bl3 ac iau (d) - Mynd ir dre (pdf)

Llefaru Unigol Bl.4, 5 a 6 (50)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Y Planedau

Awdur neu Gyfansoddwr: Mererid Hopwood

Lolfa / Atebol

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

50 Llefaru Unigol Bl4-6 - Y Planedau (jpg)

Llefaru Unigol Bl.4, 5 a 6 (D) (51)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Dyna Ryfedd!

Awdur neu Gyfansoddwr: Tudur Dylan Jones

Lolfa / Atebol

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

51 Llefaru Unigol Bl4-6 (D) - Dyna Ryfedd (jpg)

Parti Llefaru Bl.6 ac iau (52)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Glywaist ti'r Gog

Awdur neu Gyfansoddwr: Myrddin Ap Dafydd

© Gwasg Carreg Gwalch. Uchafswm o 12 aelod. Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

52 Parti Llefaru Bl6 ac iau - Glywaist tir Gog (jpg)

Llefaru Bl.7, 8 a 9 (53)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Llefaru Bl.7 a dan 19 oed (D) (54)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Llefaru Bl.10 a dan 25 oed (55)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Theatr, Sioe Gerdd Ac Adloniant

Perfformiad Swigen (Unrhyw oed) (56)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd. Perfformiad adloniadol drwy unrhyw gyfrwng gan gynnwys cân, cyflwyniad theatrig, cân actol, comedi neu unrhyw berfformiad arall. Ar agor i unrhyw swigen gan gynnwys ysgolion, teuluoedd, neu grwpiau cymunedol.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Unawd o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau (57)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Ymgom Bl.6 ac iau (58)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Sgript Wreiddiol

Awdur neu Gyfansoddwr: Anni Llŷn

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 58 neu yng nghystadleuaeth 63 Cyflwyniad Theatrig Unigol neu Grŵp Bl.7 a dan 25 oed.

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

58 Ymgom Bl6 ac iau - Sgript Wreiddiol (pdf )

Unawd o Sioe Gerdd Bl.7, 8 a 9 (59)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed (60)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (61)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 25 oed (62)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 4 munud o hyd.

Hyd at 6 mewn nifer. Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Cyflwyniad Theatrig Unigol neu Grŵp Bl.7 a dan 19 oed (63)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Awgrym o ddarn: Sgript Wreiddiol ar gyfer grŵp yn unig.

Awdur neu Gyfansoddwr: Anni Llŷn

Os yn cystadlu fel grŵp, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella, Google Meet neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 63 neu yng nghystadleuaeth 58 Ymgom Bl.6 ac iau

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

63 cyflwyniad theatrig Bl7-19 - Sgript Wreiddiol (pdf)

Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (64)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhestr T

Fy Eisteddfod T (65)

Testun Hunan-ddewisiad: Pebyll yn yr ardd neu stiwardiaid yn y stafell fyw! Ewch i greu Maes Eisteddfod yn y cartref, gan dynnu llun neu fideo ohono i gystadlu.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Dawns Ystafell Fyw / Teulu (66)

Testun Hunan-ddewisiad: Dawns greadigol neu gyfoes i riant a phlentyn dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Trêl Ffilm (67)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu hysbyseb ffilm yn eich cartref dim mwy na 2 funud o hyd.

Gallwch greu trêl ar gyfer ffilm sy'n bodoli'n barod, neu ar gyfer unrhyw syniad gwreiddiol. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Dynwarediad (68)

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformiad yn dynwared rhywun enwog dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Sgets Deuluol (69)

Testun Hunan-ddewisiad: Adloniant neu sgets wreiddiol gan y teulu cyfan dim mwy na 2 funud o hyd.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Mynd Am Dro (70)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darlun ôl troed ar fap drwy fynd am dro o fewn awr i'ch cartref.

Caniateir defnyddio apiau (e.e. Strava, MapMyRun neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i greu y darlun. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Lip-Sync (71)

Testun Hunan-ddewisiad: Meimio cân neu glipiau eiconig teledu Cymraeg dim mwy na munud o hyd.

Caniateir defnyddio apiau (e.e. TikTok, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i greu y lip-sync. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Tric Hud a Lledrith (72)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyflwyna dy hoff dric hud a lledrith mewn fideo dim mwy na 1 munud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Nofio 'Synchronised' (73)

Testun Hunan-ddewisiad: Pwll Nofio yn ddewisol! Dawns neu gyflwyniad ar ffurf nofio 'synchronised', hyd at 1 munud

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Deuawd Enwogion Lleol (74)

Testun Hunan-ddewisiad: Deuawd gyda pherson enwog o'ch dewis chi, dim mwy na 2 funud o hyd.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Canu Sianti forwrol Gymreig (75)

Testun Hunan-ddewisiad: Canwch gân ar yr arddull sianti forwrol (Sea Shanty). Dim mwy na 2 funud

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Dweud Jôc (76)

Testun Hunan-ddewisiad: Dwedwch eich joc mwyaf doniol.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Anifail Anwes Talentog (77)

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformiad gydag anifail anwes dim mwy na 2 funud o hyd.

Gall gynnwys canu deuawd gydag anifail, perfformio triciau, creu cwrs rhwystrau neu unrhyw berfformiad arall. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Idiom Byw (78)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darlun byw o idiom Gymraeg.

Ar gyfrwng fideo neu llun. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Fideo Tik Tok (79)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo TikTok, dim mwy na 1 munud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Cogurdd: Gornest y Gacen (80)

Testun Hunan-ddewisiad: Llun (ffotograff) neu fideo o gacen rwyt ti wedi ei addurno ar gyfer achlysur neu berson arbennig

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwyddonle (81)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo o arbrawf gwyddonol, dim mwy na 2 funud.

Cynhelir y gystadleuaeth hon mewn partneriaeth â Western Power Distribution a hoffai’r Urdd ddiolch iddyn nhw am eu cefnogaeth.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png.

Creu Ffilm fer (82)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu ffilm fer wreiddiol dim mwy na 2 funud

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Tiwtorial Harddwch (83)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo ohonoch chi'ch hun yn rhoi tiwtorial harddwch dim mwy na 2 funud.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Cogurdd: Pryd o fwyd (84)

Testun Hunan-ddewisiad: Llun (ffotograff) neu fideo o bryd o fwyd rwyt ti wedi ei goginio, sy'n cynnwys cynhwysyn neu gynhwysion Cymreig

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Prif Wobrau 14-25 Oed

Cyfansoddi Cerddoriaeth 14-25 oed (85)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi darn o gerddoriaeth dim mwy na 3 munud o hyd ar unrhyw thema. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Dysgwyr 14-25 oed (86)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo o gyflwyniad i ysbrydoli cynulleidfa ar unrhyw thema, heb fod dros 3 munud. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Cyfansoddi Drama 14-25 oed (87)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi drama neu fonolog addas i’w pherfformio ar sgrin neu lwyfan ar gyfer dim mwy na dau actor, heb fod dros 5 munud. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Rhyddiaith 14-25 oed (88)

Testun Hunan-ddewisiad: Darn o ryddiaith creadigol heb fod dros 800 gair. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Barddoniaeth 14-25 oed (89)

Testun Hunan-ddewisiad: Cerdd gaeth neu rydd heb fod dros 70 llinell. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Celf Dylunio a Thechnoleg 14-25 oed (90)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyflwyniad o waith Celf, Dylunio neu Dechnoleg drwy unrhyw gyfrwng. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil. I gystadlu, bydd angen cyflwyno: - UNAI hyd at 4 llun ffotograff o'r gwaith ar ffurf JPEG, NEU fideo hyd at 1 munud yn cyflwyno’r gwaith. - Yn ogystal â UNAI 250 o eiriau yn esbonio’r syniadau/ prosesau NEU ddetholiad hyd at 4 tudalen o sketch-book (llyfr braslunio)

Creu

Barddoniaeth Bl.6 ac iau (91)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi cerdd ar un ochr A4

Barddoniaeth Bl.7, 8 a 9 (92)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi cerdd ar un ochr A4

Rhyddiaith Bl.6 ac iau (93)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi stori fer neu ddarn o ryddiaith, dim hirach nac un ochr A4

Rhyddiaith Bl.7, 8 a 9 (94)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi stori fer neu ddarn o ryddiaith, dim hirach nac un ochr A4

Llenyddiaeth Bl.6 ac iau (Dysgwyr) (95)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi cerdd neu ddarn o ryddiaith, dim hirach nac un ochr A4

Llenyddiaeth Bl.7, 8 a 9 (Dysgwyr) (96)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi cerdd neu ddarn o ryddiaith, dim hirach nac un ochr A4

Ysgrifennu Adolygiad Bl.6 ac iau (97)

Testun Hunan-ddewisiad: Ysgrifennu adolygiad o unrhyw brofiad, gan gynnwys ffilm, darn o theatr, rhaglen deledu, gêm chwaraeon, pryd o fwyd neu unrhyw brofiad arall, dim hirach nac un ochr A4

Ysgrifennu Adolygiad Bl.7 a dan 19 oed. (98)

Testun Hunan-ddewisiad: Ysgrifennu adolygiad o unrhyw beth, gan gynnwys ffilm, darn o theatr, rhaglen deledu, gêm chwaraeon, pryd o fwyd neu unrhyw brofiad arall, dim hirach nac un ochr A4

Creu Podcast neu Rhaglen Radio o dan 19 oed (99)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu podcast neu raglen radio ar unrhyw thema, heb fod yn hirach na 20 munud

Cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Fyw. Fe fydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos ar wefan BBC Cymru Fyw.

Creu fideo ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol o dan 25 oed (100)

Testun Hunan-ddewisiad: Thema: Fy Stori. Gall fod yn fideo o naws newyddiadurol neu yn brosiect creadigol. Ewch ati i’n synnu a dweud stori neu rannu safbwynt sy’n bwysig i chi.

Nid gafael technegol ar y cyfrwng fyddwn yn chwilio amdano, ond gallu i ddweud stori ddifyr mewn ffordd fachog ac addas i’r cyfrwng.

Cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Fyw. Fe fydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos ar wefan BBC Cymru Fyw.

Tanio Uchelgais M-SParc o dan 19 oed (130)

Testun Hunan-ddewisiad: Y dasg yw creu gem gyfrifiadurol neu wefan rhyngweithiol yn yr iaith Gymraeg. Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y ddogfen isod.

Cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth gyda M-SParc

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

130 Tanio Uchelgais M-SParc (pdf)

Newyddiaduraeth 14-21 oed (101)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyflwyno eitem newyddion ddigidol dim mwy na 4 munud o hyd ar bwnc cyfoes sydd yn bwysig i chi. Cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth a JOMEC Cymraeg (Prifysgol Caerdydd) ac S4C. Bydd yr enillydd yn treulio cyfnod o brofiad gwaith gyda newyddiadurwyr digidol Newyddion S4C.

Her Sefydliad Morgan, Prifysgol Abertawe 16-19 oed (102)

Testun Hunan-ddewisiad: Cystadleuaeth siarad cyhoeddus y GwyddonLe ar y testun 'Ai nawr yw'r amser i ddatgan argyfwng yr hinsawdd?'

Un o'r beirniaid fydd Ben Lake AS ac mae gwobr o £500 i'w rhannu rhwng ysgolion y buddugwyr. Ceir yr holl fanylion yn y ddogfen isod

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

102 Her Sefydliad Morgan (pdf)

Cyfansoddi Sgript Bl.6 ac iau (103)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi sgript fer, heb fod dros 2 funud

Cyfansoddi Monolog Digri Bl.7 a 8 a 9 (104)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi monolog ysgafn, heb fod dros 2 funud

Dyfeisio cymeriad cartwn Bl.6 ac iau (105)

Testun Hunan-ddewisiad: Dyfeisiwch gymeriad cartŵn eich hunain, gan dynnu llun o'r cymeriad ac ysgrifennu pwt dim hirach na 200 gair amdano

Gwobr Er cof am Cen Williams: bydd Huw Aaron yn cynnal sesiynau mentora gyda’r enillwyr er mwyn datblygu’r syniadau ymhellach a chyhoeddi’r gwaith yng nghylchgronau’r Urdd.

Creu tudalen o gomic gyda cymeriad(au) B.7, 8 a 9 (106)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyflwynwch y gwaith ar un dudalen o A4

Gwobr Er cof am Cen Williams: bydd Huw Aaron yn cynnal sesiynau mentora gyda’r enillwyr er mwyn datblygu’r syniadau ymhellach a chyhoeddi’r gwaith yng nghylchgronau’r Urdd.

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.6 ac iau (107)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddiad lleisiol neu offerynnol dim hirach na 2 funud

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.7, 8 a 9 (108)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddiad lleisiol neu offerynnol dim hirach na 2 funud

Celf

Tynnu Llun 2D Bl.3 ac iau (109)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun 2D Bl.4, 5 a 6 (110)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun 2D Bl.7,8 a 9 (111)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun Bl.10 a dan 19 oed (112)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymedrol) (113)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun 2D Bl.7 ac o dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymhedrol) (114)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys) (115)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Tynnu Llun 2D Bl.7 a dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys) (116)

Testun Hunan-ddewisiad: Tynnu llun 2D gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng e.e. Paent, Pensil, Creon, Pastel, Inc, ayyb, ar dudalen A4

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.3 ac iau (117)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu delwedd(au) gan ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.4, 5 a 6 (118)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu delwedd(au) gan ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9 (119)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu delwedd(au) gan ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol

Ffotograffiaeth: Llun, o dan 14 oed (120)

Testun Hunan-ddewisiad: Un print yn unig yn seiliedig ar thema Fy Milltir Sgwâr

Cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Fyw. Fe fydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos ar BBC Cymru Fyw.

Ffotograffiaeth: Cyfres o Luniau 14-25 oed (121)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfres o 4 print yn seiliedig ar thema Fy Milltir Sgwâr

Cynhelir y gystadleuaeth mewn partneriaeth gyda BBC Cymru Fyw. Fe fydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos ar BBC Cymru Fyw.

Celf 3D Bl.3 ac iau (123)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.

Celf 3D Bl.4, 5 a 6 (124)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.

Celf 3D Bl.7, 8 a 9 (125)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.

Celf 3D Bl.6 ac iau A.D.Y Cymhedrol (126)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.

Celf 3D Bl.6 ac iau A.D.Y Dwys (127)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.

Celf 3D Bl.7 a dan 19 oed A.D.Y Cymhedrol (128)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.

Celf 3D Bl.7 a dan 19 oed A.D.Y Dwys (129)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darn o gelf 3D ar unhryw thema mewn un neu gyfuniad o gyfryngau er enghraifft Ffasiwn, Crochenwaith, deunydd wedi ei ailgylchu, Tecstiliau, Gwehyddu, Pyped, Lego, Pren a Gemwaith.