Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadlaethau ddiweddaraf o'r maes...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (50) 08:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Position: 3
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (47) 10:00
Position: 1
Teilo Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Carwyn Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
No Video
Position: 3
Carwyn Keirl Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Unawd Bl. 3 a 4 (2) 11:00
Position: 1
Beca Hagan Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (135) 11:15
Position: 1
Elen Williams Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Daniel Cole Ysgol St. Oswalds V.A. / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Alys Cunningham Ysgol Gynradd Trefnant / Rh. Dinbych
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (76) 11:20
Position: 1
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Llio Iorwerth Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Lois Hughes Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Video
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (49) 11:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Video
Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau (43) 11:45
Position: 1
Timothy Watts Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Gwilym Macdonald Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (46) 11:55
Position: 1
Yola Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Phoenix Powers Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (124) 12:10
Position: 1
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Malan Edwards Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (8) 12:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (161) 12:30
Position: 1
Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Iau Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Video
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (99) 12:50
Position: 1
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (136) 13:10
Position: 1
Molly Andrews Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Emily Waters Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Eva Rowlands Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Video
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (41) 13:15
Position: 1
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Mari Efa Morgan Jones Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 3
Rhianwen Mared Hopkin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Cân Actol Bl. 6 ac iau (D) (162) 13:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Video
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (13) 13:55
Position: 1
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (77) 14:10
Position: 1
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Alwena Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (48) 14:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (112) 14:45
Position: 1
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Video
CogUrdd Bl. 4-6 (95) 15:00
Position: 1
Zoe Thomas Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
No Video
Position: 2
Libby Morgan Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Rhys Pearce Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (125) 15:05
Position: 1
Peredur Llywelyn Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Unawd Bl. 5 a 6 (3) 15:15
Position: 1
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Elin Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Megan Wyn Morris Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (102) 15:25
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (44) 15:50
Position: 1
Casey Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Christina Hutchinson-Rogers Ysgol Gynradd Caergeiliog / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Owen Frohawk Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Band Bl. 6 ac iau (73) 16:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Mynydd Bychan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Position: 3
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cystadleuaeth Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (340) 16:00
Position: 1
Siriol Jenkins Aelod Unigol Cylch Penfro / Rh. Penfro
Position: 2
Siriol Jenkins Aelod Unigol Cylch Penfro / Rh. Penfro
Position: 3
Elan Richards Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (79) 16:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (10) 16:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Video
Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (148) 18:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video

Mawrth

Mawrth
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (146) 07:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (123) 10:45
Position: 1
Noa Potter Jones Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Osian Jones Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Elain Grug Williams Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (45) 10:50
Position: 1
Megan Jones Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Macsen Wyn Stevens Ysgol Gynradd Rhosybol / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Jacob Williams Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Bl. 2 ac iau (1) 11:05
Position: 1
Lili Cet Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Noa Potter Jones Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (42) 11:10
Position: 1
Ethan Song Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Efa Humphreys Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Daniel Magee Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (51) 11:25
Position: 1
Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (138) 11:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Deuawd Bl. 6 ac iau (4) 11:55
Position: 1
Fflur Erin a Seren Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ela Mablen ac Eos Naomi Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Brychan a Robin Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (80) 12:10
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (126) 12:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (9) 12:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Yr Hendy / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (137) 12:50
Position: 1
Charlotte Winfield Ysgol Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Lowri Owens Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Lydia Brandreth Ysgol Gynradd Crossgates / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (12) 12:55
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran) (101) 13:10
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (75) 13:30
Position: 1
Casi Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Efan Rhun Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ela Non Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (145) 13:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (36) 13:50
Position: 1
Alwena Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Megan Wyn Morris Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ela Mai Williams Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (113) 14:20
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Eirwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (78) 14:35
Position: 1
Seren a Fflur Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Efan Arthur ac Ela Mai Aelwyd yr Aes / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Lowri Anes ac Owen Dafydd Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (6) 14:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Padarn Sant / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau (81) 15:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
CogUrdd Bl. 7-9 (96) 15:00
Position: 1
Mali Lima Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 2
Meical Thomas Evans Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Rhudian Rees Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (11) 15:15
Position: 1
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Tlws y Dysgwyr 19 oed a dan 25 oed (399) 16:00
Position: 1
Francesca Elena Sciarrillo Aelwyd Coleg Cambria / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Jack Wilson Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Position: 3
Molly Evans Aelwyd Coleg Cambria / Rh. Fflint a Wrecsam

Mercher

Mercher
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (147) 07:45
Position: 1
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (59) 09:00
Position: 1
Guto Daley-Tyson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Pranay Patel Ysgol Uwchradd Fitzalan / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Unawd Gitâr Bl. 7-9 (55) 10:30
Position: 1
Carwyn Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Gracie Sheldon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Deio Gruffydd Roberts Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
No Video
Unawd Telyn Bl. 7-9 (53) 11:00
Position: 1
Emma Cerys Buckley Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Efa Peak Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (139) 11:25
Position: 1
Rhydian Rees Harries Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Phoebe Wakefield Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Evie King Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (82) 11:30
Position: 1
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (127) 11:45
Position: 1
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Pres Bl. 7-9 (57) 11:55
Position: 1
Marilla Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Glyn Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Osian Maloney Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Grwp Dawns Creadigol Anghenion Dysgu Ychwanegol (114) 12:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Woodlands Special School / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Piano Bl. 7-9 (58) 12:45
Position: 1
Charlotte Kwok Ysgol Gyfun Y Pant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Annie Song Ysgol Howell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Beca Lois Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (100) 13:05
Position: 1
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol A.D.Y. (52) 13:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (37) 13:50
Position: 1
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Erin Mai Grove Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Hanna Tudor Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (21) 13:55
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Ymgom Bl. 7-9 (D) (163) 14:10
Position: 1
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (56) 14:30
Position: 1
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Lily Gainsbury Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Nell Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (5) 15:00
Position: 1
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Aelwyd Coed y Cwm / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Adran Sawel / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (97) 15:00
Position: 1
Catrin Manning Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 2
Celt John Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Branden Jones Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (84) 15:15
Position: 1
Ynyr ac Osian Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Haf a Cerys Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Huw a Cadog Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Côr (Adran) Bl. 6 ac iau (7) 15:25
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (129) 15:40
Position: 1
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (92) 15:50
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Y Fedal Ddrama Bl. 10 a dan 25 oed (410) 16:00
Position: 1
Mared Roberts Aelod Unigol Cylch Llandysul / Rh. Ceredigion
Position: 2
Llio Martha Alun Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr (Adran) Bl. 9 ac iau (22) 16:30
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (117) 17:30
Position: 1
Anya Grunewald Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Keitija Knutova Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Position: 3
Cadi Lois Gosset Ysgol Gynradd Waunfawr / Rh. Eryri
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (118) 17:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (119) 18:00
Position: 1
Kai Easter Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Ella Richardson Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 3
Jenna Agha Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (120) 18:00
Position: 1
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Position: 3
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (121) 18:30
Position: 1
Molly Richards Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Position: 3
Kai Gordon Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (122) 18:30
Position: 1
Adran Bethel / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro

Iau

Iau
Dawns Greadigol dan 19 oed (115) 11:00
Position: 1
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (54) 11:15
Position: 1
Remy Segrott Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Annie Song Ysgol Howell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (106) 11:35
Position: 1
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Erin Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (130) 11:55
Position: 1
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (83) 12:00
Position: 1
Ynyr Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Celyn Lewis Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ffion Haf Jordan Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) (140) 12:10
Position: 1
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (24) 12:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (107) 12:40
Position: 1
Morus Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Dion Ioan Jones Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Ensemble Offerynnol Bl. 7-9 (60) 12:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Merched Bl. 7-9 (14) 13:10
Position: 1
Leisa Mair Lloyd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Branwen Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (149) 13:20
Position: 1
Uwch Adran Caernarfon / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Deuawd Bl. 7-9 (16) 13:35
Position: 1
Ynyr ac Osian Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Beca Lois a Beca Haf Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Medi a Lwsi Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (128) 13:45
Position: 1
Zara Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Efa Hodge Ysgol Botwnnog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Gwenno Lili Davies Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (91) 13:55
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (29) 14:10
Position: 1
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (103) 14:25
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10 a dan 19 oed (143) 14:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
No Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (144) 14:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (15) 14:35
Position: 1
Gwern Morus Williams Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Lefi Jo Hughes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (153) 15:10
Position: 1
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 2
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Position: 3
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Merched Bl. 7-9 (23) 15:45
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed (371) 16:00
Position: 1
Iestyn Tyne Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Position: 2
Carwyn Morgan Eckley Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Position: 3
Osian Wyn Owen Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (150) 16:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (141) 17:15
Position: 1
Ikuni Ebereonwu Ysgol Howell / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Ruby Birchall Ysgol Uwchradd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Tommy Church Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Côr S.A. Bl. 7-9 (25) 17:45
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cerddorfa/Band dan 19 oed (72) 18:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Position: 2
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video

Gwener

Gwener
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (61) 09:45
Position: 1
Huw Boucher Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Angharad Huw Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Harddwch (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (165) 10:00
Position: 1
Jessica Richards Clode Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Rhiannon Bull Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Harddwch (Lefel 2) Bl. 10 a dan 25 oed (167) 10:00
Position: 2
Zuzanna Nowalinska Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Harddwch (Lefel 3) Bl. 10 a dan 25 oed (169) 10:00
Position: 1
Sophie Evans Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (85) 10:20
Position: 1
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Catrin Fflur Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (30) 10:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (38) 10:50
Position: 1
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 2
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (66) 11:00
Position: 1
Dafydd Chapman Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Medi Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Imogen Mari Edwards Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (17) 11:30
Position: 1
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 2
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Lois Wyn Hughes Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Video
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (68) 11:45
Position: 1
Elin ac Amy Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 2
Samuel a Karol Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Rachel a Nanw Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (86) 12:15
Position: 1
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Beca Fflur a Cadi Gwen Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Non Fon ac Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (151) 12:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Trin Gwallt (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (164) 12:30
Position: 1
Melita Sanders Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Olivia Nash Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Trin Gwallt (Lefel 3) Bl. 10 a dan 25 oed (168) 12:30
Position: 1
Shannon Jones-Rees Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 2
Anwen Lewis-Edkins Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (18) 12:50
Position: 1
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Caleb Nicholas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Guto Ifan Lewis Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (131) 13:05
Position: 1
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (64) 13:20
Position: 1
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Catrin Roberts Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (19) 13:50
Position: 1
Glesni Rhys a Siwan Mair Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Nansi Rhys a Lili Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Non Fôn ac Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (93) 14:10
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (132) 14:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Werin Bl. 10 a dan 19 oed (104) 14:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (65) 14:50
Position: 1
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Alice Newbould Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Deio Llyr Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Trin Gwallt (Lefel 2) Bl. 10 a dan 25 oed (166) 15:00
Position: 1
Bethan Dixon Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 2
Mari Davies Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Emily Desmond Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac iau (27) 15:15
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (62) 15:30
Position: 1
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Eirlys Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Alasdair Gunneberg Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed (387) 16:00
Position: 1
Brennig Davies Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 2
Megan Angharad Hunter Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Position: 3
Caryl Bryn Hughes Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) (142) 16:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Argoed / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Grwp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (87) 16:35
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau (26) 16:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ensemble Offerynnol Bl. 10 a dan 19 oed (69) 17:05
Position: 1
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau (40) 17:35
Position: 1
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (116) 18:10
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (156) 18:30
Position: 1
Nel Rhys Lewis Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Begw Rowlands Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (158) 18:50
Position: 1
Lili Mohammad Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Position: 3
Mali Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (152) 19:10
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Côr S.A.T.B. Bl. 13 ac iau (28) 19:50
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin

Sadwrn

Sadwrn
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (67) 10:00
Position: 1
Carys Underwood Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
No Video
Position: 2
Tom Williams Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
No Video
Position: 3
Eifion Davies Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
No Video
Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed (90) 10:30
Position: 1
Ceri Haf a Ruth Erin Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Lleucu Arfon ac Elin Haf Aelod Unigol Cylch Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Bethan a Cai Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (108) 10:40
Position: 1
Lleucu Parri Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Mared Esyllt Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Grwp Cerdd Dant 19-25 oed (88) 11:05
Position: 1
Aelwyd Llansannan / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Unawd Gitâr Bl. 10 a dan 19 oed (63) 11:15
Position: 1
Osian Daley-Tyson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Position: 2
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Position: 3
Ben Oliver Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (110) 11:50
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Band Bl. 7-13 (74) 12:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Position: 3
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Stand Yp 14-25 oed (155) 12:00
Position: 1
Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Lleu Pryce Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Billy Thomas Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed (134) 12:10
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (39) 12:20
Position: 1
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Emyr Lloyd Jones Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
Llinos Haf Jones Aelod Unigol Cylch Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (31) 12:30
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Position: 3
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (89) 12:50
Position: 1
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Owain Rowlands Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Siriol Elin Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Video
Llefaru Unigol 19-25 oed (133) 13:00
Position: 1
Cai Fôn Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Bethan Elin Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Position: 3
Siwan Fflur Dafydd Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd 19-25 oed (20) 13:15
Position: 1
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Llinos Haf Jones Aelod Unigol Cylch Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Steffan Lloyd Owen Aelod Unigol Cylch Cefni / Rh. Ynys Môn
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (109) 13:40
Position: 1
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Steffan Richards Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Offerynnol 19-25 oed (70) 13:55
Position: 1
Thomas Mathias Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Mared Pugh Evans Aelod Unigol Cylch Cynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Rachel Starritt Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (154) 14:25
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Aelwyd y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Academi Indigo / Rh. Dinbych
Video
Dawns Werin (Aelwyd/Uwch Adrannau) Bl. 9 a dan 25 oed (105) 15:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (157) 16:00
Position: 1
Morgan Llewelyn Jones Aelwyd y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Gwion Wyn Jones Adran Bethel / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Gwion Morris Jones Aelod Unigol Cylch Eilian / Rh. Ynys Môn
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (159) 16:30
Position: 1
Bethany Powell Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 2
Sara Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (94) 16:50
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (32) 17:05
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (33) 17:20
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim mwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (34) 17:50
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (111) 18:10
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Deuawd / Ensemble Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 25 oed (160) 18:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (35) 19:00
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Meithrin Talent - Talent Meithrin 18 - 24 oed (405) 19:00
Position: 1
Sian Elin Williams Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Position: 2
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (174)
Position: 1
Elsa Tennant Jones Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Roisin Lewis Ysgol Gynradd Arberth / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Eva Snowden Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (175)
Position: 1
Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Ewan Elder Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Tomos Pitman Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (176)
Position: 1
Sofia Evans Luna Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Nanw Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Cadi Pegg Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (177)
Position: 1
Morgan Dryhurst-Jones / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Nia Lois Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Amelia Fettis Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed (178)
Position: 1
Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Elise Beardsall Coleg Llandrillo / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Jasmine Rae Ellis Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C) (179)
Position: 1
Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (180)
Position: 1
Evan Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Crystal Kimberley Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Zachariah Robinson Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y (C) (181)
Position: 1
Ella Wyn Owen Jones / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Dylan Gethin Jacobs / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(C) (182)
Position: 1
Gethin Morris Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Adam Noke Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y (D) (183)
Position: 1
Mari Elin Lewis Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Siwan Ponsonby Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D) (184)
Position: 1
Rhun ab Arwel Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Krsna Smith Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y.(D) (185)
Position: 1
Alex Underwood Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Lucy Llewellyn Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Michael Ducie Ysgol Arbennig Crownbridge / Rh. Gwent
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(D) (186)
Position: 1
Lauren Ann Roberts Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Bryan Griffiths Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Josh Viney Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (187)
Position: 1
Deio Wyn Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Position: 2
Eryn Haf Evans Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Efa Yim-Jones Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (188)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lili Herbert Ysgol Gynradd Rhyd y Llan / Rh.
Image
Position: 3
Nieur Kadri Ysgol Gynradd Albert / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (189)
Position: 1
Elin Rhisiart Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Stefan Cowap Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh.
Image
Position: 3
Sara Murray Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (190)
Position: 1
Bwrlwm Brogaod Pennant Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Gr?p y Goleudy Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gr?p Martha, Owen, Mabli, Joe a Joey Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (191)
Position: 1
Parti Millie Ysgol Gynradd Tal y Bont / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Derwen Ysgol Gynradd Croes Atti Glannau Dyfrydwy / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (192)
Position: 1
Gr?p Angharad, Beth, Magi ac Erin Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Luke Rhun Marley Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Parti Gwenan Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Gr?p) (193)
Position: 1
Glesni a Rob Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Gruffydd Arfon Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Glen Evans Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 a dan 19 oed (194)
Position: 1
Rhianna Hughes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Sophie Morgan Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Erin Wyn Aelod Unigol Cylch Eifionydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C) (195)
Position: 1
Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (196)
Position: 1
Gruffudd Crowther Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Evan Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Osian Shek Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(D) (197)
Position: 1
Megan Gill Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Efa Amphlett-Jones Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) (198)
Position: 1
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Khalis Ashley Scott Stephens Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Rhun ab Arwel Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) Gr?p (200)
Position: 1
Gr?p Teifi Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C) (Un/Gr) (201)
Position: 1
Gr?p Sgiliau Bywyd Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Sion Davies Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Parti Reyes Ysgol Brynllywarch Hall School / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed. A.D.Y.(C) (Un/Gr) (202)
Position: 1
Kyle Harris / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Katherina Aisha / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Dewi Evans Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) Gr?p (203)
Position: 1
Cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Gr?p (204)
Position: 1
Parti Ethan Ysgol Arbennig Crownbridge / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Cynradd 5 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A.D.Y (D) (Un/Gr?p) (205)
Position: 1
Heddwyn Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Amber Morris, Canolfan y Bont Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp) (206)
Position: 1
Coleg Sir Benfro Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Steffan Florence / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Gr?p Seiont Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (207)
Position: 1
Wren Ashcroft Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ola Sidwa Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Daisy Morrison Ysgol Gynradd Y Garreg / Rh. Meirionnydd
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (208)
Position: 1
Esyllt Angharad Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Catrin Edwards Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Amelia Fettis Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Image
Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed (209)
Position: 1
Kayley Sydenham Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Cerrig John Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (210)
Position: 1
Noa Evans Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Gruff Horan Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Thomas Davies Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (211)
Position: 1
Liwsi Brown Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Danial Rhys Pritchard Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Amy Sewards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (212)
Position: 1
Freya Rees Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Leila Brown Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Beca Dwyryd Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (213)
Position: 1
Catrin Bronwen Beech Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Swyn Prysor Huws Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Logan Tree Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed (214)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau (215)
Position: 1
Erin Horan Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Elan Mai Owen Ysgol Gynradd Y Graig / Rh.
Image
Position: 3
Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9 (216)
Position: 1
Jamie Liles Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Elain Llwyd Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Carys Davies Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed (217)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Sian Fflur Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Twm Isac Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (218)
Position: 1
Nyfain Gwyn Prys Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ffion Emanuel Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Daniel Wright Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (219)
Position: 1
Deio Rhys Huws Ysgol Gynradd Llanllyfni / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Liam Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (220)
Position: 1
Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Bethan Owen Ysgol Gynradd Meifod / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (221)
Position: 1
Charlotte Davies Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Nia Lewis Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ned Lewys Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (222)
Position: 1
Molly Rowlands Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Spike Rock Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Josh Thomas Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (223)
Position: 1
Theo Western Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Megan Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Jennifer Brennan Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (224)
Position: 1
Lois Alaw Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Gwenno Lewis Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Skye Morgans Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (225)
Position: 1
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Ceian Lewis Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (226)
Position: 1
Ceira Lyn Parry Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh.
Image
Position: 2
Maddie Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Maia Downs Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (227)
Position: 1
Jack Jefferson Coleg Llandrillo / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Blair Haijia Luo Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Sian Fflur Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (228)
Position: 1
Gruff Samiwel Jones Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Delor Thomas Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Esyllt Clwyd Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (229)
Position: 1
Ifan Ames Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Mabli Jen Dark Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (230)
Position: 1
Talar Rhys Dillon Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Anwen Whitehead Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (231)
Position: 1
Cadi Moore Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Mali Lois James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mared Haf Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh.
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (232)
Position: 1
Rhiannon Taylor-Searle Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Molly Rowlands Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Owain Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (233)
Position: 1
Gwenno Davies Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Eryn Haf Evans Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Verity Mae Livingston / Rh. Dinbych
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (234)
Position: 1
Imogen Ruth Lloyd Kingston Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Erin Haf McKenna Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Dafydd Mon Jones Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (235)
Position: 1
Talar Rhys Dillon Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Rowan Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Megan Griffiths Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (236)
Position: 1
Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (237)
Position: 1
Alys White Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Blair Haijia Luo Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Josh Thomas Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (238)
Position: 1
Awel Lewis Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Tilly Galdo Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Angharad Evans Ysgol Gynradd Ger y Llan / Rh. Penfro
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (239)
Position: 1
Iago Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwion Moate Williams Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (240)
Position: 1
Hannah Rooke Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Lleucu Rowlands Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Mared Wyn Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (241)
Position: 1
Ffion Thomas Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Lois Catrin Povey Aelwyd Gwrtheyrn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 10 a dan 19 oed (242)
Position: 1
Isabelle Allen Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Skye Coverdale Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Sophie Morgan Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (243)
Position: 1
Rosie Hussell Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Annes Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Matthew Bearman Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (244)
Position: 1
Elis Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Sam Nixon Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (245)
Position: 1
Elan Cet Griffith Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 2
Amelia Lloyd Coleg Myddelton / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Lois Hughes Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (246)
Position: 1
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Sam Walters Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Gwenno Mair Dark Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed (247)
Position: 1
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elin Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (248)
Position: 1
Mari Fflur Humphreys Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Amelia Griffiths Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Position: 3
Elis Ashford Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (249)
Position: 1
Sioned Pugh Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Caleb Hughes Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ruby Reynolds Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (250)
Position: 1
Alaw Haf Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Seren Cadi Pugh Jones Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Gr?p) (251)
Position: 1
Bwrlwm y Syrcas Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 2
Parti Blwyddyn 2 / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Parti Rhodd Enlli Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Gr?p) (252)
Position: 1
Gr?p Lliwgar Ysgol Gynradd Maenofferen / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ysgol y Wern Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Gr?p) (253)
Position: 1
Saffari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Parti Thia a Milly Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (254)
Position: 1
Parti Ayisha Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Chloe Baines Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Ysgol Gyfun Glantaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (255)
Position: 1
Megan Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (256)
Position: 1
Ella Jean Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Elsi Morgan Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Seren Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (257)
Position: 1
Mary Brooksbank Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Position: 2
Emelia Davies Ysgol Gymraeg Abercynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Glain Nicholas Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (258)
Position: 1
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Esther Pleming Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (259)
Position: 1
Rhiannon Jones Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Elin Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Maria Abid Ysgol Gyfun Treg?yr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (260)
Position: 1
Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Roxanne Alarcon Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Elin Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (261)
Position: 1
Gwen Rhys Jones Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Marged Elen Giles Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Nansi Grug Allman Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (262)
Position: 1
Siwan Parry Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Elis Wyn Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (263)
Position: 1
Gethin Davies Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Hawys James Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ryan Day Ysgol Gynradd Nebo / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (264)
Position: 1
Parti Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Elliw Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Bwrlwm y Mor Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (265)
Position: 1
Ysgol Bro Gwydir Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Bl 3 Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Parti Osian Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (266)
Position: 1
Parti Genod Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Parti Blwyddyn 5 a 6 / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Coleg Llanymddyfri Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Gr?p) (267)
Position: 1
Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Gwenllian Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Glesni Wyn Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Gwehyddu Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol neu Gr?p) (268)
Position: 1
Parti Xander Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (269)
Position: 1
Gwennan MacDonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ela McLoughlin Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Max Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (270)
Position: 1
Osian Dafydd Allsopp Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Mabli Hampson Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Caryl Shepherd Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed (271)
Position: 1
Maisie Wolstenholme Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Catrin Quirk Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Luze Zhen Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (273)
Position: 1
Megan Joy Rose Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Prys Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Ioan Hughes Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (274)
Position: 1
Malen Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Noah Jarvis Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Ethan Jones Ysgol Gynradd Pant Y Rhedyn / Rh. Conwy
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (275)
Position: 1
Rhydian Quan Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Eiri Lois Thomas Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Tegwen Edwards Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Mwgwd neu Byped dan 19 oed (276)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Violet Burgess Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Image
Pypedau (Gwaith Gr?p) Bl. 2 ac iau (277)
Position: 1
Gr?p Collen 3 Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Eirian Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Lucy Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Pypedau (Gwaith Gr?p) Bl. 3 a 4 (278)
Position: 1
Gr?p Nansi Grisial Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Erin, Phoebe a Lola Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Gr?p Gwen Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Pypedau (Gwaith Gr?p) Bl. 5 a 6 (279)
Position: 1
Gr?p Alana, Kaci a Ffion Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Dafydd Ysgol Gynradd Clydau / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Gr?p Alys Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (280)
Position: 1
Daniel Sion Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Conrad Thomas Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ela Wynne Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (281)
Position: 1
Lois Llywelyn Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Delun Leworthy Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (282)
Position: 1
Lily Astin Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Logan Jones Ysgol Gynradd Plasyfelin / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Cerys Williams Kennedy Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Gr?p) (283)
Position: 1
Glen Evans Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Jamie Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Parti Kira Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Gr?p) (284)
Position: 1
Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Ella Evans Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (285)
Position: 1
Parti Poppy Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Seren Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Dosbarth 1 Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (286)
Position: 1
Gr?p Morgan, Robin a Gethin Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Parti Liwsi Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Leo Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (287)
Position: 1
Gr?p Rhos Helyg Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Catrin Fflur Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gr?p Emily a Elin Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C) (288)
Position: 1
Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (289)
Position: 1
Elinor Bennion Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Llewelyn Griffith Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Evan Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (C) Gr?p (291)
Position: 1
Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Gr?p Jac Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Mollie a Tyler Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C)(Un/Grp) (292)
Position: 1
Gr?p Pen y Dre Bl. 7 Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Pen y Dre Bl. 8 a 9 Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Gr?p Rhys Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A.D.Y.(C)(Un/Grp) (293)
Position: 1
Gr?p Coleg Ceredigion Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Coleg Sir Gar / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) (295)
Position: 1
Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Madi Potter Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Jayden Morris Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) Gr?p (296)
Position: 1
Cynradd 1 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Gr?p (297)
Position: 1
Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 2
Gr?p Peris Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(D)(Un/Grp) (298)
Position: 1
Gr?p Pen Y Dre Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Cedewain Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl10-25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp) (299)
Position: 1
Yr Hogiau Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ceint 2 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Jac, Alun, Rachel Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (300)
Position: 1
Lily Jones Ysgol Gynradd Libanus / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Gwenno Davies Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Evan Holdsworth Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (301)
Position: 1
Gwion Rhys Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Mabli Delun Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Rhodri Davies Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (302)
Position: 1
Mabon Sion Roberts Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Catrin Emyr Tudor Owen Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Luke Fiszman Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Grwp) (303)
Position: 1
Parti Ela Non Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Gr?p Henllan Hapus Ysgol Gynradd Henllan / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Thomas, Sebi, Cian a Maxli Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Gr?p) (304)
Position: 1
Blwyddyn 3 a 4 Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Parti Felindwrog Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Bwrlwm Dawnsio Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Gr?p) (305)
Position: 1
Bwrlwm Rhaeadr Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Parti Pysgod Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Y Gamp Lawn Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp) (306)
Position: 1
Sioned Thomas Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Tabi Mair Sion Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol/Grwp) (307)
Position: 1
Amy Thackray Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Catrin Lloyd Jones Coleg Llandrillo / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Cari Gwanwyn Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (308)
Position: 1
Devon Hall Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gwyneth Gwynfil Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Trystan Burton Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (309)
Position: 1
Martha Jones Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Evie Hale Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (310)
Position: 1
Sophia Fallone Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Beca Elan Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Taliesin Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (311)
Position: 1
Parti Coeden Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Magu moch bach prysur!! Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Alys Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (312)
Position: 1
Parti Osian Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Position: 2
Paloma a Faith Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ysgol Dyffryn Banw Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (313)
Position: 1
Gr?p Elain Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Caitlin Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Anae Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Grwp) (314)
Position: 1
Elen Burgoyne Academi Indigo / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Parti Mali Lois Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elen Medi Jones Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed(Un/Grp) (315)
Position: 1
Beca Elin James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rachel Scullard Coleg Llandrillo / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Molly Dugdale Coleg Llandrillo / Rh. Conwy
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (316)
Position: 1
Moli Grug Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Nel Martha Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Esme Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (317)
Position: 1
Lois Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nanw Ap Dafydd Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Gethin Thomas Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (318)
Position: 1
Eira MacDonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Marged Howatson Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Wiktoria Chlopas Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Gemwaith Bl. 7, 8 a 9 (319)
Position: 1
Ffion Ann Pugh Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Elena Jones Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Glesni Wyn Jones Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Gemwaith Bl. 10 a dan 19 oed (320)
Position: 1
Bran Davies Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Beca Elin James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
CAD Bl. 7, 8 a 9 (321)
Position: 1
Begw Mai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Branwen Sion Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
CAD Bl. 10 a dan 19 oed (322)
Position: 1
Sophie Mair Griffiths Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 7, 8 a 9 (323)
Position: 1
Mali Madrun Ysgol Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Leusa Cet Hughes Ysgol Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Tabi Mair Sion Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
CAD / CAM Bl. 10 a dan 19 oed (324)
Position: 1
Peter Reece Jones Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (325)
Position: 1
Mirain Elen Evans Ysgol Gynradd Rhydypennau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cadi Bowen Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Phoebe Lloyd-Parry Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (326)
Position: 1
Gwern Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Katie Jennings Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Rhys Jac Phillips Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (327)
Position: 1
Olly Watson Adran Garndolbenmaen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Annalie Matts Ysgol Gynradd Caergeiliog / Rh.
Image
Position: 3
Elen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gr?p) (328)
Position: 1
Gr?p Nefydd Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Tirion Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Safiya Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gr?p) (329)
Position: 1
Gr?p Sara Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Penblwydd Perffaith Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Danial Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Gr?p) (330)
Position: 1
Stadiwm Glantwymyn Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Gr?p Cian Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Masnach Deg Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Gr?p) (331)
Position: 1
Megan Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion