Canlyniadau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadlaethau diweddaraf...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.6 ac iau (47)  
Position: 1
Beca Fflur Hagan Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Siwan Fflur Rees Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Eivissa Bancroft Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Video
Llefaru Bl.3 ac iau (40)  
Position: 1
Carys Thomas Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Iwan Marc Thomas Ysgol Gynradd Llanedi / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Esyllt Gwyn Gruffydd Ysgol Gynradd Hamadryad / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cerdd Dant Bl.3 ac iau (29)  
Position: 1
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Casi Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Anest Gwilym Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Lleisiol Bl.6 ac iau (4)  
Position: 1
Llio, Mali, Lily, Betsan a Hana Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Eiri Enlli Morgan, Ania Enlli Morgan, Erain Enlli Morgan Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ensemble Lleisiol Ysgol Llanllechid Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Llefaru Bl.3 ac iau (D) (41)  
Position: 1
Ruby Haf James Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Martha Jones Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Tomos Hatfield Ysgol Gynradd Ystrad Mynach / Rh. Gwent
Video
Alaw Werin Bl.6 ac iau (26)  
Position: 1
Beca Marged Hogg Ysgol Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Cari Lovelock Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Leusa Sian Francis Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Video
Lleisiol Bl.3 ac iau (1)  
Position: 1
Casi Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Efan Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Anest Gwilym Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Creu 14-25 oed (57)  
Position: 1
Cai Fôn Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Celt John Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Position: 3
Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Offerynnol Bl.6 ac iau (17)  
Position: 1
Ethan Song Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Tom Davies Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Shuchen Xie Coleg St. John / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Rhestr T (62)  
Position: 1
Mared Evans a Pegi Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Llio Grug Ellis a Cêt Ysgol Gynradd Waunfawr / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Hanna Durrant Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Rhestr T (63)  
Position: 1
Lliwen a Cari Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Summer and Paul Barfoot Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Lili a Gavin Howard Ysgol Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Dawns Bl.6 ac iau (33)  
Position: 1
Medi Wyn Jones Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Layla Jones Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Gwneud (74)  
Position: 1
Gwenno Fflur Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Gwenno Meirion Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 3
Ifan a Megan Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
No Video
Offerynnol Bl.6 ac iau (19)  
Position: 1
Teulu Thomas Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Bro Dyr Roc Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Fflamau Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Rhestr T (64)  
Position: 1
Teulu McFarlane Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Teulu Griffith Ysgol y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Alis, Anna a Gwil Aelwyd Caernarfon / Rh. Eryri
Video
Bl.6 ac iau (6)  
Position: 1
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Video

Mawrth

Mawrth
Lleisiol Bl. 4-6 (2)  
Position: 1
Beca Marged Hogg Ysgol Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Alys Wyn Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Video
Offerynnol Bl.6 ac iau (18)  
Position: 1
Ethan ac Annie Song Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Elenor a Soffia Nicholas Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Parti Rhos Adran Rhostryfan / Rh. Eryri
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.6 ac iau (48)  
Position: 1
Cari Lovelock a Beca Fflur Hagan Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Llefaru Bl.4-6 (D) (43)  
Position: 1
Carys Richards Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Fayha Chumroo Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Hannah Bartholomew Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.6 ac iau (49)  
Position: 1
Ymgom Enfys Caerfyrddin Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Criw 10 Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Llew, Moi a Now Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Lleisiol Bl.6 ac iau (3)  
Position: 1
Zara Rees ac Elyn-Medi Howell Ysgol Gynradd Llandeilo / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ela Nunes a Gwenno Owen Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Alys a Sion Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Video
Llefaru Bl.4-6 (42)  
Position: 1
Gwenno Leri Owen Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Magw Fflur Thomas Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Efa Gwen Roberts Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Creu 14-25 oed (58)  
Position: 1
Rosina Jones Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Luke Parfitt Ysgol Gyfun Aberpennar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Position: 3
Niomie Griffiths Ysgol Gyfun Aberpennar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cerdd Dant Bl.4-6 (30)  
Position: 1
Beca Marged Hogg Ysgol Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ela Mablen Griffith-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Non Gwilym Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Video
Rhestr T (65)  
Position: 1
Math Gwilym Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Nel Angharad Williams Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ifan Roberts Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Rhestr T (66)  
Position: 1
Awel, Zakia, Kiki, Teifi a Betsi Ysgol Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Mali a Deio Evans Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Parti Teulu Gwilym Y Felinheli a Llanrug / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Bl.6 ac iau (36)  
Position: 1
Dion Ioan Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Mari Fflur Thomas Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Zakia Bella Johnson Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Gwneud (75)  
Position: 1
Tomi a Elsi Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Aran Phillips Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
No Video
Position: 3
Nerys and Eira Morgan Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
No Video
Lleisiol (5)  
Position: 1
Teulu Bwlch y Waun Bwlch y Waun / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Teulu Jones Hunydd (8) a Greta (5) Porthyrhyd a Chaerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Teulu ap Dafydd Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Rhestr T (67)  
Position: 1
Theo Roberts Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 2
Rowena Smith Y Fenni / Rh. Gwent
No Video
Position: 3
Billy Pearson Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
No Video
Bl.6 ac iau (7)  
Position: 1
Côr Ysgol Treganna Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Côr Ysgol y Dderwen Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Côr Ysgol Pen Barras Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video

Mercher

Mercher
Lleisiol Bl.7 a dan 25 oed (11)  
Position: 1
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Fflur a Leisa Ysgol Glanaethwy / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Genod 6ed Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Llefaru Bl.7-9 (44)  
Position: 1
Seren Haf Weston Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Nel Lovelock Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Elin Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Cerdd Dant Bl.7-9 (31)  
Position: 1
Branwen Medi Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Martha Mai Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Erin Llwyd Ysgol Godre'r Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.7 a dan 19 oed (53)  
Position: 1
Greta, Mali a Tom Ysgol Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Elin Angharad Huws Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ela-Mai Williams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Bl.7-25 oed (D) (45)  
Position: 1
Ruby Birchall Cylch Wrecsam / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Tedy Lewis Trelew, Patagonia / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
Lili Pocsai Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Video
Alaw Werin Bl.7-9 (27)  
Position: 1
Ela-Mai Williams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Branwen Medi Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Erin Mai Grove Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Offerynnol Bl.7-9 (20)  
Position: 1
Casi Lili Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Lily Hall Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Creu 14-25 oed (59)  
Position: 1
Nest Jenkins Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Delyth Evans Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Siôn Wyn Evans Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
No Video
Lleisiol Bl.7-9 (8)  
Position: 1
Fflur Erin Edwards Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Seren Haf Weston Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Celyn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Rhestr T (68)  
Position: 1
Miri Siôn Ysgol Gynradd Waunfawr / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Mari a Non Prys Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Grŵp Pendalar Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Video
Dawns Bl.7-9 (34)  
Position: 1
Carys Hughes Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Isla a Natalie Ysgol Uwchradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Pierra Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Gwneud (76)  
Position: 1
Miriam Elen Williams Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Mari Gruffydd Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Samuel Valentine-Jones Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.7 a dan 19 oed (55)  
Position: 1
Y Pic-Tôns Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Rhestr T (69)  
Position: 1
Alex Hennessey Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
No Video
Position: 2
Ruby Haf James Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Cadi Mair Pritchard Rowlands Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
No Video
Bl.13 ac iau (13)  
Position: 1
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video

Iau

Iau
Offerynnol Bl.10 dan 19 oed (21)  
Position: 1
Cerys Bowen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Jacques Segrott Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Offerynnol Bl.7 a dan 25 oed (24)  
Position: 1
Elian Davies Y Barri / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Kate Newnham Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ricochet Ysgol Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Lleisiol Bl.10-dan 19 (9)  
Position: 1
Lauren Williams Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Erin Swyn Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ffion Mair Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Alaw Werin Bl.10 a dan 25 oed (28)  
Position: 1
Llinos Haf Jones Penarth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Owain John Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Carwen George Y Rhath / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Bl.10 i 25 oed (46)  
Position: 1
Cai Fôn Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Seren Hâf MacMillan Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Lleisiol (12)  
Position: 1
Rhith-gor Staff Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ensemble Criw Patagonia 2019 Criw Urdd Patagonia 2019 / Rh. Tu Allan i Gymru
Video
Position: 3
Rebals y Gelli Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.7 a dan 19 oed (50)  
Position: 1
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Lili Beth Mohammad Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Creu 14-25 oed (60)  
Position: 1
Mared Fflur Jones Dolgellau / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Osian Wynn Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Osian Wyn Owen Y Felinheli / Rh. Eryri
No Video
Offerynnol Bl.7-25 oed (23)  
Position: 1
Charlotte Thomas a Bethan Griffiths / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Triawd Bro Dinefwr Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Rhestr T (70)  
Position: 1
Catrin Alaw Gwilliam & Mared Williams Ysgol Gynradd Pentraeth / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Nel Grisial Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Video
Dawns Werin Bl.7-25 oed (37)  
Position: 1
Daniel Calan Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Morus Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ioan Wyn Williams Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Gwneud (77)  
Position: 1
Llew Arthur Owen Jones Ysgol Gynradd Nefyn / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Dyfed Childs Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 3
Gwernan Brooks Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
No Video
Dawns Bl.10 a dan 25 (35)  
Position: 1
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Seren-Lowri Griffiths Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Rhestr T (71)  
Position: 1
Gwenno Fflur Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Gwern Wigley Talywern, Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 3
Eflyn Dempster Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Corau Bl.7-25 oed (14)  
Position: 1
Ysgol Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Merched Aelwyd yr Ynys Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Merched Plastaf Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Corau Bl.7-25 oed (15)  
Position: 1
Parti Bechgyn Plasmawr Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video

Gwener

Gwener
Cerdd Dant Bl 10 - 25 oed (32)  
Position: 1
Lleucu Arfon Cwmtirmynach / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Cai Fôn Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Offerynnol 19-25 oed (22)  
Position: 1
Aisha Palmer Caerffili / Rh. Gwent
Video
Position: 2
Harry Lovell-Jones Adran Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
Elen Mai Roberts Rhiwbeina / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi 19-25 oed (51)  
Position: 1
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Jodi Bird / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 3
Llinos Haf Jones Penarth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi 19-25 oed (54)  
Position: 1
Mali Elwy Bylchau / Rh. Conwy
Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi 19-25 oed (56)  
Position: 1
Ellis Lloyd Jones Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ioan Rees Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Mia Alys Morgan Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Offerynnol dan 25 oed (25)  
Position: 1
Band Jazz Ysgol Tryfan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Cerddorfa Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Band Jamôn Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Lleisiol 19-25 (10)  
Position: 1
Dafydd Jones Aelwyd Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Owain Rowlands Llandeilo / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Dafydd Allen Bodelwyddan / Rh. Dinbych
Video
Creu 14-25 oed (61)  
Position: 1
Osian Wyn Owen Y Felinheli / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Cristyn Rhydderch Davies Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Lois Campbell Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Theatr, Sioe Gerdd A Parodi Bl.7 a dan 25 oed (52)  
Position: 1
Nansi Rhys Adams a Lili Mohammad Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Gwen Rees ac Ioan Rees Cyffylliog / Rh. Dinbych
Video
Rhestr T (72)  
Position: 1
Genod y Wawr Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Sanna El-Radhi-Hall Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Indeg Daniel Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Dawns Werin Bl.7-25 oed (38)  
Position: 1
Betsan Mared Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Elen Edwards Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Gwennan Heledd Staziker Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Gwneud (78)  
Position: 1
Elsi Wen Grove Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Seren Thomas and Lowri Thomas Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Lois a Moli Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Video
Dawns Werin dan 25 oed (39)  
Position: 1
Enlli a Lleucu Parri Aelodau Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Daniel a Morus Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Clocswyr Conwy Aelwyd Llanrwst / Rh. Conwy
Video
Rhestr T (73)  
Position: 1
Morgan Phillips Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 2
Alis, Anna a Gwil Aelwyd Caernarfon / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Riley Morris Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
No Video
Corau 14-25 oed (16)  
Position: 1
Coda / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Côr Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Côr Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video