Ffilmio gyda Ffôn Eisteddfod T

  • Cyn dechrau ffilmio gwnewch yn siŵr bod “settings” y camera ar y safon gorau posib e.e. Os yn defnyddio iPhone ewch i Settings - Camera - Record Video - 1080p HD at 30fps (default).
  • Ceisiwch ddal y camera mor llonydd â sydd bosib.

LANDSCAPE mode

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal y ffôn ar ei ochr fel ei fod mewn “LANDSCAPE mode” a nid portrait mode.

Sain

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn sefyll ddim mwy na metr i ffwrdd o’r ffôn fel ein bod yn gallu eich clywed yn glir!
  • Gwyliwch nad ydych yn gorchuddio y meicroffon sydd ar waelod pob ffôn.

Golau

  • Peidiwch â ffilmio eich hun yn sefyll o flaen ffenestr.
  • Ceisiwch osgoi ystafelloedd tywyll.

Recordio

  • Arhoswch am gwpl o eiliadau ar ôl gwasgu “record” cyn dechrau eich perfformiad.

Gwirio

  • Ar ôl gorffen eich perfformiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio y clip fideo i wneud yn siŵr eich bod yn hapus gyda’r ffordd mae’n edrych a bod y sain i’w glywed yn eglur.