Dim ond cystadlaethau Teulu Talent a Heriau Chwaraeon sydd bellach ar agor
Gwiriwch y Rheolau Cystadlu cyn cwblhau ffurflen gais.
Cyfarwyddiadau ffilmio ar gael yma.

Her Chwaraeon

Her Rhys Patchell (84)

Gwneud Cais

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Her Elinor Snowsill (85)

Gwneud Cais

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Her Theo a Ben Cabango (86)

Gwneud Cais

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Her Angharad James (87)

Gwneud Cais

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Her Connagh Howard (88)

Gwneud Cais

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Teulu Talent

Top Taid /No wê Nain! (79)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Taid/ Nain dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Nain/Mamgu neu Taid / Tadcu

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Go Bro ! (80)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Brawd/Chwaer dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Brawd / Chwaer

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Mamma Mia (81)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Mam dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Mam

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Da di Drws Nesaf! (82)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Ddrws Nesaf dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Drws Nesaf

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Da di Dad de (83)

Gwneud Cais

Testun Hunan-ddewisiad: Oes gan Dad dalent arbennig? Cyflwyno llun neu fideo o dalent arbennig Mam

Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb, a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwneud Cais

Lleisiol

Unawd Bl.3 ac iau (1)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Fi di'r Deinosor

Awdur neu Gyfansoddwr: Robat Arwyn

Mae geiriau a chyfeiliant y darn gosod ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain. © Cyhoeddiadau Curiad

1 Unawd Bl3 ac iau - Fi Dir Deinosor CYFEILIANT

1 Unawd Bl3 ac iau - Fi Dir Deinosor LLAIS

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

1 Unawd Bl3 ac iau - Fi dir Deinosor (geiriau) (pdf)

Unawd Bl.4-6 (2)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Y Pyped

Awdur neu Gyfansoddwr: J.Eirian Jones

Mae geiriau a chyfeiliant y darn gosod ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain. © Y Lolfa

2 Unawd Bl4-6 CYFEILIANT

2 Unawd Bl4-6 LLAIS

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

2 Unawd Bl4-6 - Y Pyped (pdf)

Deuawd Bl.6 ac iau (3)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Y Darlun (Dwy Law Yn Erfyn)

Awdur neu Gyfansoddwr: Davey Davies / T.Rowland Hughes

Mae geiriau a chyfeiliant y darn gosod ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant eu hunain.

Rhaid i bod cystadleuydd fod o fewn y categori oedran.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

3 Deuawd Bl6 ac iau SOPRANO

3 Deuawd Bl6 ac iau ALTO

3 Deuawd Bl6 ac iau CYFEILIANT

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

3 Deuawd Bl6 ac iau - Y Darlun (pdf)

Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (4)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Rhaid i bod cystadleuydd fod o fewn y categori oedran.

Un darn digyfeiliant, trillais neu fwy (i’w chanu yn y Gymraeg)

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Teulu (5)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Un darn deulais neu fwy, gyda neu heb gyfeiliant, i’w ganu yn y Gymraeg

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Unawd Bl.7-9 (8)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Bl.10 a dan 19 oed (9)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd 19-25 oed (10)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Bl.7 a dan 25 oed (11)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i bod cystadleuydd fod o fewn y categori oedran.

Un darn deulais neu fwy, gyda neu heb gyfeiliant, i’w ganu yn y Gymraeg.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Unawd, deuawd neu ensemble lleisiol Athrawon, Hyfforddwyr ac Arweinwyr cangen (12)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Corau

Côr Bl.6 ac iau (llai na 20 o leisiau) (6)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr Bl.6 ac iau (dros 20 o leisiau) (7)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr deulais neu fwy Bl.13 ac iau (13)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr Merched Bl.7 a dan 25 oed (14)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr Bechgyn Bl.7 a dan 25 oed (15)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Côr SATB 14-25 oed (16)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Offerynnol

Unawd Offerynnol Bl.6 ac iau (17)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau (18)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Band neu Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau (19)

Testun Hunan-ddewisiad: Cân wreiddiol neu drefniant o gân gyfoes Gymraeg dim mwy na 2 funud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau a/neu offerynnau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 19 neu yng nghystadleuaeth 24 Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 oed

Unawd Offerynnol Bl.7-9 (20)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Offerynnol Bl.10 a dan 19 oed (21)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Offerynnol 19-25 oed (22)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.7 a dan 25 oed (23)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 oed (24)

Testun Hunan-ddewisiad: Cân wreiddiol neu drefniant o gân gyfoes Gymraeg dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau a/neu offerynnau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 24 neu yng nghystadleuaeth 19 Band neu Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau

Band Offerynnol neu Gerddorfa dan 25 oed (dros dri o aelodau) (25)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau offerynnol.

Alaw Werin

Cyflwyno Alaw Werin Bl.6 ac iau (26)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Deryn y Bwn o'r Banna

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

26 Cyflwyno Alaw Werin Bl6 ac iau - Deryn y Bwn or Banna (pdf)

Cyflwyno Alaw Werin Bl.7-9 (27)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Testun Gosod: Cyfri'r Geifr

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

27 Cyflwyno Alaw Werin Bl (7-9 - Cyfrir Geifr)

Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25 oed (28)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Testun Gosod: Sianti Gymraeg

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

28 Cyflwyno Alaw Werin Bl20 a dan 25 oed - Sianti Gymraeg (pdf)

Cerdd Dant

Unawd Cerdd Dant Bl.3 ac iau (29)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Ffŵl Ebrill

Awdur neu Gyfansoddwr: Heulwen M. Thomas

Cainc: Hawys (Tant i’r Plant) 112

Cyfansoddwr: Mona Meirion

Mae geiriau, cyfeiliant a gosodiad o’r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant a/neu gosodiad eu hunain.

29 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau CAINC ISEL

29 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau CAINC UCHEL

29 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau CAINC WREIDDIOL

29 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau LLAIS Ffwl Ebrill

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

29 Unawd Cerdd Dant Bl3 ac iau - Ffwl Ebrill (pdf)

Unawd Cerdd Dant Bl.4-6 (30)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Waw! Glanllyn!

Awdur neu Gyfansoddwr: Dorothy Jones

Cainc: Plas Coch (Ceinciau’r Ffin) 112

Cyfansoddwr: Mair Carington Roberts

Mae geiriau, cyfeiliant a gosodiad o’r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma, neu caniateir i gystadleuwyr ddefnyddio eu cyfeiliant a/neu gosodiad eu hunain.

30 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 LLAIS Waw Glanllyn

30 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 CAINC ISEL

30 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 CAINC UCHEL

30 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 CAINC WREIDDIOL

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

30 Unawd Cerdd Dant Bl4-6 - Waw Glan llyn (pdf)

Unawd Cerdd Dant Bl.7-9 (31)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 25 oed (32)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dawns

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.6 ac iau (33)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin). Os yn cystadlu fel grŵp, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.7-9 (34)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin). Os yn cystadlu fel grŵp, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.10 a dan 25 (35)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Agored i ddawns drwy unrhyw gyfrwng (heblaw gwerin). Os yn cystadlu fel grŵp, rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Dawns Werin

Dawns Werin Unigol Bl.6 ac iau (36)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.7 a dan 25 oed (37)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.7 a dan 25 oed (38)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Dawns Werin neu stepio i grŵp dan 25 oed (39)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Llefaru

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (40)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Dynion Lliwgar

Awdur neu Gyfansoddwr: Selwyn Griffith

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

40 Llefaru Unigol Bl3 ac iau - Dynion Lliwgar (pdf)

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (D) (41)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Adar a Blodau

Awdur neu Gyfansoddwr: Tudur Dylan Jones

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

41 Llefaru Unigol Bl3 ac iau (D) - Adar a Blodau (pdf)

Llefaru Unigol Bl.4-6 (42)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Enfys yn y Ffenest

Awdur neu Gyfansoddwr: Tudur Dylan Jones

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

42 Llefaru Unigol Bl4-6 - Enfys yn y Ffenest (pdf)

Llefaru Unigol Bl.4-6 (D) (43)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Aderyn Mewn Cawell

Awdur neu Gyfansoddwr: John Williams

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

43 Llefaru Unigol Bl4-6 (D) - Aderyn Mewn Cawell (pdf)

Llefaru Bl.7-9 (44)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Testun Gosod: Darllen y Map yn iawn

Awdur neu Gyfansoddwr: Twm Morys

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

44 Llefaru Bl7-9 - Darllen y Map yn Iawn (pdf)

Llefaru Bl.7-25 oed (D) (45)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Testun Gosod: Cilmeri

Awdur neu Gyfansoddwr: Gerallt Lloyd Owen

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

45 Llefaru Bl7 a dan 25 oed - Cilmeri (pdf)

Llefaru Bl.10 a dan 25 oed (46)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

neu

Testun Gosod: Mae

Awdur neu Gyfansoddwr: Mererid Hopwood

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

46 Llefaru Bl10 a dan 25 oed - Mae (pdf)

Theatr, Sioe Gerdd A Parodi

Unawd o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau (47)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Cysylltwch â eisteddfod@urdd.org am restr o ganeuon o sioe gerdd sydd eisioes wedi cael caniatad perfformio. Ni fydd modd darlledu unrhyw gân o The Greatest Showman, Beautiful: The Carol King Musical, na Jersey Boys.

Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau (48)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

Cysylltwch â eisteddfod@urdd.org am restr o ganeuon o sioe gerdd sydd eisioes wedi cael caniatad perfformio. Ni fydd modd darlledu unrhyw gân o The Greatest Showman, Beautiful: The Carol King Musical, na Jersey Boys.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Ymgom Bl.6 ac iau (49)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 2 funud o hyd.

neu

Testun Gosod: Sgript Wreiddiol

Awdur neu Gyfansoddwr: Ann Davies

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 49 neu yng nghystadleuaeth 53 Monolog neu Ymgom Bl.7 a dan 19 oed

Mae'r darn gosod ar gael i'w defnyddio yma:

49 Ymgom Bl6 ac iau - Sgript Wreiddiol (DEHEUOL) (pdf)

49 Ymgom Bl6 ac iau - Sgript Wreiddiol (GOGLEDD) (pdf)

Unawd o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 19 oed (50)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Cysylltwch â eisteddfod@urdd.org am restr o ganeuon o sioe gerdd sydd eisioes wedi cael caniatad perfformio. Ni fydd modd darlledu unrhyw gân o The Greatest Showman, Beautiful: The Carol King Musical, na Jersey Boys.

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (51)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Cysylltwch â eisteddfod@urdd.org am restr o ganeuon o sioe gerdd sydd eisioes wedi cael caniatad perfformio. Ni fydd modd darlledu unrhyw gân o The Greatest Showman, Beautiful: The Carol King Musical, na Jersey Boys.

Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 25 oed (52)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Cysylltwch â eisteddfod@urdd.org am restr o ganeuon o sioe gerdd sydd eisioes wedi cael caniatad perfformio. Ni fydd modd darlledu unrhyw gân o The Greatest Showman, Beautiful: The Carol King Musical, na Jersey Boys.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno lleisiau.

Monolog neu Ymgom Bl.7 a dan 19 oed (53)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Os oes teulu gyda un plentyn oedran cynradd ac un plentyn oedran uwchradd yn dymuno cystadlu fel un grŵp yna gellir penderfynu i gystadlu naill ai yn cystadleuaeth 53 neu yng nghystadleuaeth 49 Ymgom ysgafn Bl.6 ac iau

Monolog 19-25 oed (54)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Parodi o gân neu gân ddychanol wreiddiol i unigolion neu grŵp Bl.7 ac o dan 19 oed (55)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Os yn cystadlu fel grwp rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Parodi o gân neu gân ddychanol wreiddiol i unigolion neu grŵp 19-25 oed (56)

Testun Hunan-ddewisiad: Hunan-ddewisiad dim mwy na 3 munud o hyd.

Os yn cystadlu fel grwp rhaid i o leiaf hanner y cystadleuwyr fod o fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu, athrawon ayyb i gymryd rhan.

Caniateir defnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau.

Creu

Cyfansoddi Cerddoriaeth 14-25 oed (57)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi darn o gerddoriaeth dim mwy na 2 funud o hyd ar unrhyw thema. Rhaid cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Dysgwyr 14-25 oed (58)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo o gyflwyniad i ysbrydoli cynulleidfa ar unrhyw thema, heb fod dros 3 munud. Rhais cynnwys ffugenw fel rhan o enw'r ffeil.

Cyfansoddi Drama 14-25 oed (59)

Testun Hunan-ddewisiad: Cyfansoddi monolog addas i’w pherfformio ar sgrîn neu lwyfan, heb fod dros 3 munud. Rhaid cynnwys ffugenw yn y ddogfen.

Rhyddiaith 14-25 oed (60)

Testun Hunan-ddewisiad: Darn o ryddiaith creadigol heb fod dros 400 gair. Rhaid cynnwys ffugenw yn y ddogfen.

Barddoniaeth 14-25 oed (61)

Testun Hunan-ddewisiad: Cerdd gaeth neu rydd heb fod dros 70 llinell. Rhaid cynnwys ffugenw yn y ddogfem

Rhestr T

Anifail Anwes Talentog (62)

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformiad gydag anifail anwes dim mwy na 2 funud o hyd.

Gall gynnwys canu deuawd gydag anifail, perfformio triciau, creu cwrs rhwystrau neu unrhyw berfformiad arall. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Dawns Ystafell Fyw (63)

Testun Hunan-ddewisiad: Dawns greadigol neu gyfoes i riant a phlentyn dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Trêl Ffilm (64)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu hysbyseb ffilm yn eich cartref dim mwy na 2 funud o hyd.

Gallwch greu trêl ar gyfer ffilm sy'n bodoli'n barod, neu ar gyfer unrhyw syniad gwreiddiol. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Dynwarediad (65)

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformiad yn dynwared rhywun enwog dim mwy na 2 funud o hyd.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Sgets Deuluol (66)

Testun Hunan-ddewisiad: Adloniant neu sgets wreiddiol gan y teulu cyfan dim mwy na 2 funud o hyd.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Mynd Am Dro (67)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darlun ôl troed ar fap drwy fynd am dro o fewn awr i'ch cartref.

Caniateir defnyddio apiau (e.e. Strava, MapMyRun neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i greu y darlun. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Lip-Sync (68)

Testun Hunan-ddewisiad: Meimio cân neu glipiau eiconig teledu Cymraeg dim mwy na munud o hyd.

Caniateir defnyddio apiau (e.e. TikTok, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i greu y lip-sync. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Gwyneb Steddfod (69)

Testun Hunan-ddewisiad: Anfonwch lun o'ch wyneb Eisteddfod gorau!

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Deuwad Enwogion Lleol (70)

Testun Hunan-ddewisiad: Deuawd gyda pherson enwog o'ch ysgol neu ardal dim mwy na 2 funud o hyd.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Campwaith Celf (71)

Testun Hunan-ddewisiad: Anfonwch lun o Gampwaith Celf wedi ei greu o sbwriel a/neu deunydd ailgylchu.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Hunanynysu (72)

Testun Hunan-ddewisiad: Perfformio cân neu gerdd ar y thema Hunanynysu.

Caniateir ddefnyddio technoleg (e.e. Zoom, Acapella neu unrhyw feddalwedd perthnasol) i gyfuno rhannau. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Idiom Byw (73)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu darlun byw o idiom Gymraeg.

Ar gyfrwng fideo neu llun. Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25.

Gwneud

Cogurdd: Gornest y Gacen (74)

Testun Hunan-ddewisiad: Llun (ffotograff) o gacen wedi ei addurno ar gyfer achlysur neu berson arbennig

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Trawsnewid Teulu (75)

Testun Hunan-ddewisiad: Llun o dy hun a/neu'r teulu wedi steilio fel cymeriadau ffilm neu deledu

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Gwyddonle (76)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu fideo o arbrawf gwyddonol

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb,a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Ar ganfas (77)

Testun Hunan-ddewisiad: Portread o ti dy hun neu aelod o'r teulu gan ddefnyddio unrhyw ddeunyddiau celf.

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png

Pypedau (78)

Testun Hunan-ddewisiad: Creu neu ddefnyddio pyped, a chreu fideo ohono'n dweud stori neu jôc

Ar agor i unrhyw gystadleuydd o dan 25. Rhaid i bob fideo fod o dan 150mb,a dim hirach na 2 funud. Os yw'r fideo yn fwy na 150mb, bydd angen ei leihau cyn cystadlu. Rhaid i bob llun fod ar ffurf jpg neu png