Competitions

Find out the latest competition results from the maes...

Or choose a day:

Monday

Monday
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (50) 08:45
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (47) 10:00
Teilo Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Aubrey Bryce-Long Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Morgan Beasley Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Anni Dafydd Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Eleanor Sudworth Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Elis Morgan Martin Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Deian Patterson-Jones Ysgol Gynradd Plas Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Carwyn Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Joshua Lewis Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Carwyn Keirl Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
Ned Rees-Wigmore Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Unawd Bl. 3 a 4 (2) 11:00
Finley Burrows Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Jasmine Murray Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Beca Hagan Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Alys Haf Cornelius Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Ruth Catrin Stinton Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Hawys Grug Owen Casey Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Charlotte Ealey Fitzgerald Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwenan Mair Jones Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Ffion Griffiths Moran Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Mabli Rogers Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Trystan Bryn Evans Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Henri Davies Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cerys Knight Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Llio Iorwerth Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Ted Lancaster Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Carlota Thomas Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (135) 11:15
Elen Williams Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Casia Davies Ysgol Gynradd Albert / Rh. Caerdydd a'r Fro
Daniel Cole Ysgol St. Oswalds V.A. / Rh. Penfro
Layla Stone-Williams Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Ioan Billen Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Gwen Phillips Ysgol Gynradd Darran Park / Rh. Cymoedd Morgannwg
Alys Cunningham Ysgol Gynradd Trefnant / Rh. Dinbych
Luna Anna Esprit Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Evan Davies Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Sully Challenger-Williams Ysgol Gynradd Parkland / Rh. Gorllewin Morgannwg
Gwen Stephenson Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Vihaan Newar Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Mali Wyn Davies Ysgol Gynradd Bryn Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Bradfield Maisie Ysgol Gynradd St Gwladys / Rh. Gwent
Martha Jones Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Izabelle Howarth Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Jasmine Nansi Gumn Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (76) 11:20
Gwenan Fflur Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Eluned Evans Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Llio Iorwerth Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Nansi Grisial Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Lois Hughes Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Harri Morgan Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Cian Glyn Evans Davies Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Trystan Bryn Evans Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ania Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Sara James Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Megan Kenny Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Taylor Holloway Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Awen Fflur Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (49) 11:30
Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Ysgol St. Oswalds V.A. / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Gwaun Cae Gurwen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau (43) 11:45
Elian Davies Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mali Hattle Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Ioan Michael Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Rhys Theobald Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Gwydion Frost Ysgol Gynradd Nebo / Rh. Eryri
Kyla Williams Ysgol Gynradd Bryn Onnen / Rh. Gwent
Rhys Best Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Rhian Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Timothy Watts Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Menna Thomas Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Isobel Blackmore Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gwilym Macdonald Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llywelyn James Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Elliot Fletcher Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (46) 11:55
Lea Roberts Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Leah Campbell-Taylor Ysgol Gynradd Mynydd Bychan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Osian Richardson Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Yola Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Elin Lloyd Ysgol Gynradd Penderyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Keitija Knutova Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Kezia Heald Ysgol Gynradd Bro Brynach / Rh. Gorllewin Myrddin
Kathryn Koo Ysgol Gynradd Dinbych y Pysgod / Rh. Penfro
Steffan Emmerich Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Nia Parry Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Mabli Wiegand Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Casey Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Arthur Jones Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Arthur Wilkinson Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Max Andrews Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Phoenix Powers Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Eos Naomi Dafydd Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Lexi Roberts Ysgol Gynradd Arddleen / Rh. Maldwyn
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (124) 12:10
Steffan Emmerich Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Cai Llewelyn Williams Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ruby Samuel Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Trystan Bryn Evans Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Ela Mai Morgan Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Owain Rhys Jones Ysgol Cynddelw / Rh. Fflint a Wrecsam
Non Prys Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Hari Owen Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Awen Fflur Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nel Hannah Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Anna Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Myfi Iorwerth Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Gwenan Gibbins Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Shaldon Morgan-Reeves Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Elin Rebeca Owen Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nel Grisial Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Malan Edwards Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (8) 12:20
Ysgol Gynradd Cwrt Henri / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Bancffosfelen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Croes Atti Glannau Dyfrydwy / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Y Talwrn / Rh. Ynys Môn
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (161) 12:30
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Iau Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (99) 12:50
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (136) 13:10
Aurora Bartolomei Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Eva Rowlands Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Anna Llwyd Pope Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Sky Furey Ysgol Gynradd Llanllyfni / Rh. Eryri
Drizzle Thomas Ysgol Gynradd Padarn Sant / Rh. Ceredigion
EMILY WATERS Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lana Gwenin Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Niamh Hands Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Max Brown Ysgol Gymunedol Bodnant / Rh. Dinbych
Harvey Nash Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhys Davies Ysgol Gynradd Cwm Ifor / Rh. Gwent
NICOLE SINO SS Gabriel & Raphael R.C Primary School / Rh. Cymoedd Morgannwg
Osian Rainsbury Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Myah Davies Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Carys Richards Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Molly Andrews Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Scarlett Jones Ysgol Gynradd Bryn Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Orla Walker Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Erfan Hakim-Azari Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (41) 13:15
Megan Haf Williams Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
EMILY CUNNAH - PALFRAMAN Ysgol Fairholme / Rh. Dinbych
Elin Fearnley Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Mari Efa Morgan Jones Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ella Poole Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Effie Bowman Aelwyd Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Catrin Lois Rowlands Ysgol Gynradd Bro Cynfal / Rh. Meirionnydd
Gwenan Lois Dickenson Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Ela Morris Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhianwen Mared Hopkin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Francesca Cule Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Isaac David Clatworthy Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alwena Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Cân Actol Bl. 6 ac iau (D) (162) 13:30
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (13) 13:55
Ysgol Gynradd Myfenydd / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (77) 14:10
Geraint Barnes Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ela Mai Williams Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Saran Eurgain Pugh Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ianto Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Siena Missen Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Erin Fflur Jones Ysgol Gynradd Carreg-Lefn / Rh. Ynys Môn
Elspeth-Miri Funnell Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Celyn Richards Ysgol Gynradd Bancyfelin / Rh. Gorllewin Myrddin
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Gwydion Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Alwena Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Fflur Erin Edwards Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (48) 14:20
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Bancffosfelen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Pentip / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (112) 14:45
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Santes Fair / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Rhosgadfan / Rh. Eryri
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
CogUrdd Bl. 4-6 (95) 15:00
Seren Thomas Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Libby Morgan Ysgol Gynradd Pencae / Rh. Conwy
Hollie Barry Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Amilia Jones Ysgol Gymraeg Bronllwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Tiegan Parry Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Elin Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Cerith Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Lili Powell Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Annabelle Ealey- Fitzgerald Adran Yr Onnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gethin Huw Roberts Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhys Pearce Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Hannah Lewis Ysgol Gynradd Rhys Prichard / Rh. Dwyrain Myrddin
Henrietta Fletcher Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Angharad Ela Rhys Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Leusa Trystan Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Isla Thompson Ysgol Gynradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Gwen Roberts Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Lois Elen Ryder Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Zoe Thomas Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (125) 15:05
Heledd Francis Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Idris Hughes-Ahmad Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Beca Dwyryd Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Leusa Elgan Metcalfe Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Betsan Jones Ysgol Gymraeg Gwenllian / Rh. Dwyrain Myrddin
Elspeth-Miri Funnell Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwenan Scourfield Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Elis Gruffydd Ap Gwynfor Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy / Rh. Dinbych
Twm Mon Huws Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Tia Huish Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Peredur Llywelyn Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Eos Hopkins Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Rebekah Lewis Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Efan Rhys Collins Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llew Roderick Lewis Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Iolo Brychan James Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Unawd Bl. 5 a 6 (3) 15:15
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Nansi Elena Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Sophie James Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Taia Jones Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Marged Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Idris Hughes-Ahmad Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Macsen Wyn Stevens Ysgol Gynradd Rhosybol / Rh. Ynys Môn
Ianto Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Elspeth-Miri Funnell Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Daniel Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Fflur Erin Edwards Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Megan Wyn Morris Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Ava Martin-Thomas Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Grace Rebecca Roberts Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elin Williams Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (102) 15:25
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Dawnswyr Tegid / Rh. Meirionnydd
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Coed y Cwm / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (44) 15:50
Isabella Korshaven Ysgol Gynradd Henllys / Rh. Gwent
Casey Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Owen Frohawk Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cadi Pegg Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Gracie Driscoll Ysgol Gynradd Heolgerrig / Rh. Cymoedd Morgannwg
Mari Efa Morgan Jones Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Elain Grug Jenkins Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Llywelyn Gannon Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elsie Anton Stephens Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Gwendal Huw Davalan Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Gwenno Evans Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Megan Wood Ysgol Gynradd Bryn Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Isabella Evans Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Christina Hutchinson-Rogers Ysgol Gynradd Caergeiliog / Rh. Ynys Môn
Eleri Segust Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Emma Mayers Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Ela-Gwennon Jones Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Band Bl. 6 ac iau (73) 16:00
Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Mynydd Bychan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (79) 16:30
Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Rhydypennau / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (10) 16:45
Ysgol Gynradd Bro Plennydd / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Gymraeg Dewi Sant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Gwenllian / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Penparc / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Hamadryad / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (148) 18:30
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro

Tuesday

Tuesday
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (146) 07:45
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (123) 10:45
Jude David Martin Thomas Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Martha Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Noa Potter Jones Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Madi Williams Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Daniel Wright Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Beca Lois Davies Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Steffan James Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Rhys Thomas Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Steffan Jorgensen Ysgol Gynradd Bro Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Alys Thomas Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ifan Gwynedd Roberts Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Teifi Gwyn EVANS Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Thomas Davies Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Elain Hughes Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Mati Nel Williams Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Elain Grug Williams Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Osian Jones Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Loti Mia Delve Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (45) 10:50
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Daniel Powell Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nikkira Westacott Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Jacob Williams Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Ianto Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Erin Moris Williams Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Angharad Watts Ysgol Gynradd Min y Ddol / Rh. Fflint a Wrecsam
Fraser Higginson Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Elsie Bisseker Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Nia Lincoln Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Macsen Wyn Stevens Ysgol Gynradd Rhosybol / Rh. Ynys Môn
Gerallt Lloyd Jones Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Megan Jones Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cerith Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Hannah Hill Ysgol Gymraeg Gwenllian / Rh. Dwyrain Myrddin
Xander Johnson Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Sioned Evans Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Bl. 2 ac iau (1) 11:05
Belle Rae Williams Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Alana Lockett Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Gwen Rhys Jones Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Jac Rees Jones Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Moi Williams Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elain Hughes Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Polly Devonald Ysgol Gynradd Casmael / Rh. Penfro
Elis Ashford Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Mared Jones Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Iwan Thomas Ysgol Gynradd Llanedi / Rh. Dwyrain Myrddin
Mia Riley Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Francesca Davies Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Caio Hughes Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Teifi Gwyn EVANS Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Tomos Joseph Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Sara-Manon Hughes Ahmad Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Noa Potter Jones Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Lili Cet Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (42) 11:10
Sebastian Lyne Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Eira Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Daniel Magee Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Gwenlli Hydref Lewis Williams Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Iestyn Maddock Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Elen Angel Morse Gale Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lowri KEIRL Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ethan Song Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Brycen Ashley Cabrera Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Seren Barrett Ysgol Gynradd Dinbych y Pysgod / Rh. Penfro
Nia Lincoln Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Oliver Pearce Ysgol Gynradd Y Plas / Rh. Conwy
Efa Humphreys Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Zoe Lansom Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Alessandra Catalano Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (51) 11:25
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Santes Helen / Rh. Eryri
Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Plas / Rh. Conwy
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (138) 11:45
Ysgol Iau Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Ioan / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Coed-y-Brain / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Gladstone / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Deuawd Bl. 6 ac iau (4) 11:55
Lara Gwen Murphy a Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Cadi Elin a Lowri Anes Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Erin Fflur ac Ela Mai Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Anest a Liwsi Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Fflur Erin a Seren Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Luned Medi a Lois Haf Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Lilia ac Eleri Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cari a Manon Grug Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ela Mablen ac Eos Naomi Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ffion a Gwenllian Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Gwenno a Nansi Elena Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Sara a Cerys Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Brychan a Robin Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Math a Dyfan Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Erin Gres ac Ella Mair Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Luke a Demi Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Miley a Sara Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Lea a Cadi Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (80) 12:10
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymunedol Bodnant / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Afon y Felin / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (126) 12:25
Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (9) 12:35
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Yr Hendy / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Rhydypennau / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Bro Allta / Rh. Gwent
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Cefneithin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (137) 12:50
Mason Davies Ysgol Iau Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Llyr Rees harries Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Lowri Owens Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Jenni Samuel Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Amber Story Cole Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Lydia Brandreth Ysgol Gynradd Crossgates / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gana Agyeman Ysgol Gynradd Willowbrook / Rh. Caerdydd a'r Fro
Martha Evans Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Charlotte Winfield Ysgol Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Emily Shaw Ysgol Gynradd Bryn Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Ruby Sutton Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Tayla Wardman Ysgol Gynradd St. James / Rh. Gwent
Mali Hattle Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ioan Whall-Williams Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Danny Edwards Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Neve Fahey Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Erin Fflur Harrington Ysgol Gynradd Bodfeurig / Rh. Eryri
Ava Isabelle Green Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (12) 12:55
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran) (101) 13:10
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (75) 13:30
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nansi Howells Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Martha Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Anest Gwilym Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Alfie Dent Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Efan Rhun Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Lili Cet Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Awen Grug Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Tesni Thomas Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Esyllt Gwyn Gruffydd Ysgol Gynradd Hamadryad / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ela Non Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Heti Mai Davies Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Casi Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Delor Thomas Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Blodwen Grug Jones Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Annabelle Morgan Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ymgom Bl. 6 ac iau (145) 13:35
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Pont Siôn Norton / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Ysgol Penygroes / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Penparc / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Ffynnonddrain / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Llyn y Forwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Ysgol Cynddelw / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (36) 13:50
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Martha Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ela Mai Williams Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Lois James Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Megan Wyn Morris Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Arielle James Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Elspeth-Miri Funnell Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
MAIWENN ENFYS WATSON Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Gweni Edwards Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Alwena Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Manon Grug Jones Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Cadi Fflur Midwood Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Rebekah Lewis Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Luned Medi Defis Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Rebeca Derrick Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (113) 14:20
Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Adran Crymych / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Brynffordd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Bro Eirwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Gatholig Mair / Rh. Dinbych
Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (78) 14:35
Lowri Anes ac Owen Dafydd Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Elyn Medi a Zara Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Elan a Mabli Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Efan Arthur ac Ela Mai Aelwyd yr Aes / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alwena a Betrys Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Beca Fflur a Mari Grug Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Beca ac Alys Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Nansi Grisial a Nel Grisial Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Seren a Fflur Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Leah a Mabli Fflur Ysgol Gynradd Mynydd Bychan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (6) 14:45
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Dowlais / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Heol y Mynydd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Tre Ioan / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llanfaes / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Waldo Williams / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Parkland / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Tondu / Rh. Morgannwg Ganol
Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Padarn Sant / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Willowbrook / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau (81) 15:00
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
CogUrdd Bl. 7-9 (96) 15:00
Emily Thompson Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mali Lima Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Mared Roberts Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Elen Medi Jones Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Gwenno Meirion Edwards Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Rhudian Rees Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ella Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Molly Fahey Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Anest Bryn Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ella Mai Davies Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Meical Thomas Evans Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ameile Melhuish Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Madeline Manley Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Anwen Jackson Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elliw James Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Courtney Manel Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (11) 15:15
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion

Wednesday

Wednesday
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (147) 07:45
Adran y Lawnt / Rh. Gwent
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Aelwyd yr Aes / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Ffynnongroes / Rh. Penfro
Adran Llwynbrwydrau / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Adran Bro Helyg / Rh. Gwent
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (59) 09:00
Taliesin Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Guto Daley-Tyson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ffred Hayes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mathew Jones Ysgol Gyfun Trefynwy / Rh. Gwent
Pranay Patel Ysgol Uwchradd Fitzalan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dylan Sanders Swales Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau / Rh. Penfro
Evan Peters Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Unawd Gitâr Bl. 7-9 (55) 10:30
Rhodri Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Jamie Oliver Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Carwyn Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Gracie Sheldon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dyfri ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Deio Gruffydd Roberts Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Joseph Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Stefanie Maurer Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Oliver Wright Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Maddison Malpas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Unawd Telyn Bl. 7-9 (53) 11:00
Amira Duggin Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Hanna Morgans Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Alys Watkins Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Alaw Price Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Fflur Morris Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Elena Puw Ruddy Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elen Basset Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Emma Cerys Buckley Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Jencyn Corp Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Efa Peak Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Branwen Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Amelie Melhuish Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Menna Hurley Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (139) 11:25
Chantelle Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Benjamin Horvath-Vass Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
GRACE WILLIAMS Ysgol Uwchradd Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Magdalena Lacey-Hughes Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Evie King Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Neve Peterson Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Rhydian Rees Harries Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Molly Fahey Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Macey Williams Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Freya Cole Ysgol Uwchradd Bontfaen / Rh. Caerdydd a'r Fro
Phoebe Wakefield Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Megan Anstee Ysgol Gymunedol Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Isabelle Williams Ysgol Cwmbrombil / Rh. Gorllewin Morgannwg
Katie Howells Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (82) 11:30
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Adran Llwynbrwydrau / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Pentreuchaf / Rh. Eryri
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (127) 11:45
Adran Penderyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Sawel / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran y Mynydd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Adran Ffynnongroes / Rh. Penfro
Adran Ffynnonddrain / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Pres Bl. 7-9 (57) 11:55
Hanna Evans Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Nerys Davies Ysgol Uwchradd Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Betsan Downes Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Dylan Savage Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Gethin Morgan Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Al Nasairi Adam Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Glyn Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Marilla Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Osian Maloney Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Tomos Gibson Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
David Sion Lloyd Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dewi Emlyn Thistlewoood Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Iestyn Ellis Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhodri Blakeway Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Edward Tomkins Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
George Hughes Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Grwp Dawns Creadigol Anghenion Dysgu Ychwanegol (114) 12:20
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Woodlands Special School / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Piano Bl. 7-9 (58) 12:45
Lisa Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Annie Song Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lefi Dafydd Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Charlotte Kwok Ysgol Gyfun Y Pant / Rh. Morgannwg Ganol
Beca Lois Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Al Nasairi Adam Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Awen caron Roberts Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gruffudd Ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Lucas Palenek Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Rufus Edwards Ysgol Uwchradd Darland / Rh. Fflint a Wrecsam
Erin Fflur Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Elin Mererid Rolles Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lucy Beddowes Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Eleri Davies Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Cerys Evans Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Siriol Non Alun Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cathrin Haf Edwards Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (100) 13:05
Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llanedi / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Blaenau / Rh. Dwyrain Myrddin
Grwp Cerddoriaeth Greadigol A.D.Y. (52) 13:25
Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn / Rh. Dinbych
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (37) 13:50
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Courtney Manel Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Mabli Hampson Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Elan Calan Davies Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Cerys Gough Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwyndaf G Jones Aelod Unigol Cylch Llanofer / Rh. Gwent
Celyn Lewis Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Alaw Glynne Owen Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Moli Elin Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lefi Jo Hughes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Lwsi Roberts Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Cian Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Hanna Tudor Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Erin Mai Grove Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Mali Tirion Morse Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Deryn Allen-Dyer Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Begw Fussell Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (21) 13:55
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Ymgom Bl. 7-9 (D) (163) 14:10
Ysgol Gymunedol Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Bontfaen / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Y Rhyl / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Y Rhyl / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Bontfaen / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (56) 14:30
Al Nasairi Adam Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Nell Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
LILY HALL Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Chloe Lois Roberts Ysgol Uwchradd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Lili Haf Ray Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Grace Jones Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr / Rh. Cymoedd Morgannwg
Greta Fflur Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Seren Morris Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Fflur Lewis Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Lily Gainsbury Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
MAISY WILCOCKS Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (5) 15:00
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Adran Llwynbrwydrau / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Aelwyd Coed y Cwm / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Adran y Lawnt / Rh. Gwent
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Y Carw Gwyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Adran Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Sawel / Rh. Gorllewin Morgannwg
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (97) 15:00
Carys Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Lowri Haf Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Lowri Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Catrin Manning Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Celt John Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Daniel Davies Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Oliver Williams Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Jamal Barrett ACT Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Branden Jones Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Megan Horwood Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Deuawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (84) 15:15
Medi a Lwsi Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ynyr ac Osian Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Elen a Gruffudd Dylan Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Lois Haf ac Efa Glain Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Megan ac Ela Uwch Adran Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Haf a Cerys Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Erin Mai a Caitlin Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Huw a Cadog Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Alaw Glynne ac Alys Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Côr (Adran) Bl. 6 ac iau (7) 15:25
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Panteg / Rh. Gwent
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Ffynnongroes / Rh. Penfro
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Aelwyd Coed y Cwm / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Ffynnonddrain / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (129) 15:40
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Uwch Adran yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (92) 15:50
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Côr (Adran) Bl. 9 ac iau (22) 16:30
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Adran Y Llannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Bro Cernyw / Rh. Conwy
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (117) 17:30
Betsan Daniel Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Demi Davies Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Madi Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Connie Crook Ysgol Gynradd Abergwili / Rh. Gorllewin Myrddin
Layla Jones Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Anya Grunewald Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Cadi Lois Gosset Ysgol Gynradd Waunfawr / Rh. Eryri
Nia Adamson Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Connie Evans Ysgol Gynradd Gellifor / Rh. Dinbych
Medi Jones Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Lois Brown Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Erin Hesden-Kenny Ysgol Gynradd Rhydypennau / Rh. Ceredigion
Keitija Knutova Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Kaylee Star Chitty Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen / Rh. Ynys Môn
Llinos Selby Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (118) 17:30
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Bethel / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Abergwili / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Maenofferen / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (119) 18:00
Mali Garland Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Cerys Medi Williams Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Carys Hughes Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Ella Richardson Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Imogen Beard Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jaycee Jones Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Niamh Duggan Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Gwen Rowley Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Efa Rhodd Williams Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Kayleigh Wallis Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
HARVEY CHALLONER Ysgol Uwchradd Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Freya Murray Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Kai Easter Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Pierra Bollard Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Jenna Agha Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Hannah Edwards Ysgol Gymraeg Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Awen Davies Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (120) 18:00
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Caer Elen / Rh. Penfro
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Dwr y Felin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Adran Bethel / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (121) 18:30
Scarlett Haigh Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Rio Griffiths Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Kai Gordon Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Non Meleri Jones Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ebony Morgans Aelod Unigol Cylch Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Molly Richards Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Harrison Whiteway Roberts Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (122) 18:30
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bethel / Rh. Eryri

Thursday

Thursday
Dawns Greadigol dan 19 oed (115) 11:00
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (54) 11:15
Sage Taylor Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Annie Song Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Siriol Non Alun Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Megan Shan Davies Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Teifion HuntingMorris Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Carwyn Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Marilla Evans Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Remy Segrott Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Louix David Passmore Ysgol Gyfun Rhisga / Rh. Gwent
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Harri Slaughter Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Aron Grundy Ysgol Uwchradd Friars / Rh. Eryri
James Johnson Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (106) 11:35
Erin Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Marged Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Menna Hurley Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ella Lewis Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Cerys Evans Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
MEGAN WYN DAVIES Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nel Angharad Pary Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alys Edwards Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Sara Gunn Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Meleri Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Nel Thomas Dawnswyr Tegid / Rh. Meirionnydd
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (130) 11:55
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (83) 12:00
Heledd Fflur Richardson Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Glesni Haf Morris Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Lwsi Roberts Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ynyr Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Celyn Lewis Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Nia Menna Compton Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ffion Haf Jordan Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Lena Haf Davies Aelwyd Saithinaw / Rh. Conwy
Cerys Tommason James Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Myfi Morris Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lowri Glain Roberts Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Mari Williams Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Erin Llwyd Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) (140) 12:10
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Bontfaen / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Cwmbrombil / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (24) 12:20
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (107) 12:40
Aaron Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Cian John Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Morus Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dyfri ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Heddwyn ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Dion Ioan Jones Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Ensemble Bl. 7-9 (60) 12:50
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Merched Bl. 7-9 (14) 13:10
Alys Thomas Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Cadi Haf Ennis Mason Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Leisa Mair Lloyd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Lwsi Roberts Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Rhodd Auronwen Jones Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Grace Rogers Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Soffia Easterby Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Branwen Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
CadiGwen Sandall Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Beca Lois Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Zara Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Begw Fussell Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Celyn Lewis Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Elen Edwards Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Molly Anstee Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cerys ORourke Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (149) 13:20
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Uwch Adran Caernarfon / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Deuawd Bl. 7-9 (16) 13:35
Medi a Lwsi Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Hariett a Gracie Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Seren a Gwennan Aur Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mali a Mea Ysgol Gymraeg Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Swyn Prysor ac Elain Rhys Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Elen Morlais a Beca Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lydia ac Annabelle Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Cerys ac Eleanor Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Ynyr ac Osian Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Haf a Cerys Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Guto a Rhydian Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Beca Lois a Beca Haf Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Caitlin ac Erin Mai Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Heledd a Catrin Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Begw a Seren Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Owen ac Evan Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cadi Haf a Mali Haf Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ela ac Alys Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (128) 13:45
Gilbert Roberts Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Gwenno Lili Davies Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Mai Owen Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Phebe Joy Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Erin Llwyd Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Lowri Harris Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Efa Bleddyn Jones Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Jac Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Zara Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Tomos Baker Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Elen Gwenllian Edwards Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Courtney Manel Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Alys Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Efa Hodge Ysgol Botwnnog / Rh. Eryri
Nia Menna Compton Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Tami Perry Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
MAISY WILCOCKS Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Liv DeVulgt Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Alys Grug Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (91) 13:55
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (29) 14:10
Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (103) 14:25
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10 a dan 19 oed (143) 14:30
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (144) 14:30
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (15) 14:35
Ynyr Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Tomos Price Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Gwyndaf G Jones Aelod Unigol Cylch Llanofer / Rh. Gwent
Lefi Jo Hughes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Osian Wiliam Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Caian Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
John Owen Aelod Unigol Cylch Bro Hafren / Rh. Maldwyn
Gethin Williams Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Gwern Morus Williams Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Huw Ifan Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Tomos Gibson Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Joseph Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Iolo Evans Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Thomas Collier Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (153) 15:10
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Parti Merched Bl. 7-9 (23) 15:45
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (150) 16:30
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (141) 17:15
Caitlyn Arran Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau / Rh. Penfro
Keira Jones Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Tommy Church Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ikuni Ebereonwu Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sinead Richards Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Leah Richards Ysgol Uwchradd Bontfaen / Rh. Caerdydd a'r Fro
Samuel Finch Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Ruby Birchall Ysgol Uwchradd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Karol Niklas Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Cerys Rees Harries Ysgol Penrhyn Dewi / Rh. Penfro
Côr S.A. Bl. 7-9 (25) 17:45
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Cerddorfa/Band dan 19 oed (72) 18:30
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg

Friday

Friday
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (61) 09:45
Megan Rolls Y Coleg Merthyr Tydfil / Rh. Cymoedd Morgannwg
Heledd E Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Huw Boucher Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Angharad Samuel Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Angharad Huw Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Awen Esyllt Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Alaw Grug Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Sarann John Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Greta Sion Roberts Aelod Unigol Cylch Caereinion / Rh. Maldwyn
Harddwch (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (165) 10:00
Jessica Richards Clode Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhiannon Bull Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sydney Ladd Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Harddwch (Lefel 2) Bl. 10 a dan 25 oed (167) 10:00
Lara Edwards Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Zuzanna Nowalinska Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Harddwch (Lefel 3) Bl. 10 a dan 25 oed (169) 10:00
Sophie Evans Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Naomi Williams Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (85) 10:20
Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Malen Meredydd Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Indeg Melangell Evans Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glesni Rhys Jones Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Catrin Fflur Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Catrin Kiernan Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llyr Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (30) 10:30
Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (38) 10:50
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ffion Mair Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Heledd Owen Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ffion Wilson Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Catrin Fflur Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Lili Mohammad Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Kira Davies Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Glesni Rhys Jones Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Betsan Lees Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glain Melangell Lewis Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Tomos Heddwyn Griffiths Aelwyd Bro Trawsfynydd / Rh. Meirionnydd
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (66) 11:00
Sion Edwards Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Imogen Mari Edwards Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Iago Evans Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Dafydd Chapman Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
TOMOS WYNN BOYLES Ysgol y Gadeirlan (Cathedral) / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glesni Rhys Jones Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Megan Teleri Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Luke Rees Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Alex Anthony Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Cerys Swain Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Amy Cromie Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Simon Price Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
William Morris Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
Elis Rees Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Bethan Owen Aelod Unigol Cylch Bro Hafren / Rh. Maldwyn
Medi Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (17) 11:30
Megan Beth Sass Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Tegan llio Roberts Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Cari Wilson Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Lauren Elizabeth Williams Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ela Vaughan Roberts Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Glesni Rhys Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Lois Wyn Hughes Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Indeg Melangell Evans Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cadi Fflur James Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Elain Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhian Carys Jones Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Lili Mohammad Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Mair Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (68) 11:45
Rachel a Nanw Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Elizabeth ac Isaac Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan / Rh. Conwy
Ffion a Nia Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Heledd a Rhys Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cai Tomos ac Osian Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Samuel a Karol Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Elin ac Amy Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Reuben ac Aisha Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Carwyn a Dylan Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Angharad a Kate Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Megan Shan ac Ellie Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Lydia ac Annabelle Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Emily a Catrin Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Mali Wyn a Mared Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (86) 12:15
Elenid a Modlen Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Non Fon ac Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Beca Fflur a Cadi Gwen Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Indeg Melangell ac Anni Davies Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Glesni Rhys ac Erin Telford Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Matthew a James Adran Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (151) 12:30
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Trin Gwallt (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (164) 12:30
Owen Barton Davies Adran / Aelwyd Shotton / Rh. Fflint a Wrecsam
Daisy Chapman Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Olivia Nash Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Shannon Mason Coleg Caerdydd a'r Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gabriela Tavares Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Melita Sanders Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (18) 12:50
Steffan Veck Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gronw Ifan Ellis-Griffith Aelwyd Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Luke Rees Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Mabon Rhys Thompson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Twm Tudor Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Joseph Asher Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Guto Ifan Lewis Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
James Oakley Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Carwyn Whomsley Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
John Robinson Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Hefin Celt John Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Aled Misra Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Owen barton Davies Adran / Aelwyd Shotton / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Caleb Nicholas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (131) 13:05
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Anni Davies Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Bran Davies Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Beca Williams Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Mali Watkins Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Branwen Vaughan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Gwion Ifan Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Hanna Medi Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Nye Codd Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Lois Gwynedd Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
MANW LILI ROBIN Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (64) 13:20
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Megan Lowri Wood Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Catrin Roberts Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Beca Nia Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ianto Williams Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Luke Sarfas Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Teah Ross Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Amy Yarwood Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lois Medi Wiliam Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Samuel Finch Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (19) 13:50
Nansi Rhys a Lili Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mabli a Carys Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Anni a Indeg Melangell Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Non Fon ac Ela Vaughan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Rachael a Ffion Mair Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Lowri ac Elain Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Glesni Rhys a Siwan Mair Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Erin Lyn a Siwan Angharad Gwilym Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Matthew a Dominic Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Seren a Megan Beth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cari a Ffion Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Eleanor a Cain Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Alice ac Amy Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Evie ac Elin Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (93) 14:10
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Uwch Adran Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (132) 14:25
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Dawns Werin Bl. 10 a dan 19 oed (104) 14:35
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (65) 14:50
Rhiannon Andrasko Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Erin Maloney Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Deio Llyr Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Aled Thistlewood Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alice Newbould Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ioan Llyr Jones Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elizabeth Mwale Aelod Unigol Cylch Edeyrnion / Rh. Dinbych
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Jacques Segrott Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Patrick Miller Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Dafydd Owen Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Trin Gwallt (Lefel 2) Bl. 10 a dan 25 oed (166) 15:00
Ceri Beckett Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Mari Davies Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Emily Desmond Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Chloe Hands Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Bethan Ireland Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Elin Mai Nicholls Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Imogene Pugh Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Bethan Dixon Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Menna Williams Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac iau (27) 15:15
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (62) 15:30
Nick Francis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
NIA FFION LEWIS Ysgol Uwchradd Hwlffordd / Rh. Penfro
Heledd E Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Cerys Bowen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Eirlys Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alasdair Gunneberg Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Betsan Mared Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) (142) 16:30
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Bontfaen / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Argoed / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Grwp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (87) 16:35
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau (26) 16:50
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed (69) 17:05
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Archesgob McGrath / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau (40) 17:35
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Uwch Adran Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (116) 18:10
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Dawnsio Janet Denney, Porth / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (156) 18:30
Glain Eden Williams Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Begw Rowlands Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ffion Mair Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Seren Medi Morse Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Efa Angharad Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Mali Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Nel Rhys Lewis Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Buddug Horscroft Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (158) 18:50
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Maisie Thompson Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Rhian Carys Jones Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Lauren Elizabeth Williams Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
John Robinson Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Malen Meredydd Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Catrin Fflur Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Efa Angharad Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Tegwen Bruce Deans Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mabon Rhys Thompson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Shauna Langford Hopkins Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Lili Mohammad Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lauren Fisher Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Mali Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (152) 19:10
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Côr S.A.T.B. Bl. 13 ac iau (28) 19:50
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg

Saturday

Saturday
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (67) 10:00
Ifan Davies Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Eifion Davies Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Tom Williams Ysgol Gyfun Caerllion / Rh. Gwent
Caleb Griffiths Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ifan Thomas Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Carys Underwood Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed (90) 10:30
Emyr a Rhiannon Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Lleucu Arfon ac Elin Haf Aelod Unigol Cylch Penllyn / Rh. Meirionnydd
Ceri Haf a Ruth Erin Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Bethan a Cai Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (108) 10:40
Mared Esyllt Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Celyn Fflur James Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Lleucu Parri Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ava May Walters Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Sara Ann Brown Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Grwp Cerdd Dant 19-25 oed (88) 11:05
Aelwyd Llansannan / Rh. Conwy
Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Unawd Gitâr Bl. 10 a dan 19 oed (63) 11:15
Ben Oliver Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Jacob Court Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ifan Rhys Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Osian Daley-Tyson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (110) 11:50
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Calon Cymru / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawnswyr Tegid / Rh. Meirionnydd
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Band Bl. 7-13 (74) 12:00
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed (134) 12:10
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (39) 12:20
CERI HAF ROBERTS Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Cai Fon Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Dafydd Jones Aelod Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
Gwion Morris Jones Aelod Unigol Cylch Eilian / Rh. Ynys Môn
Lowri Elen Jones Aelod Unigol Cylch Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Carys Haf Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Emyr Lloyd Jones Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Llinos Haf Jones Aelod Unigol Cylch Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sioned Beynon Aelod Unigol Cylch Cwm Tâf / Rh. Gorllewin Myrddin
RHYDIAN JENKINS Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (31) 12:30
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (89) 12:50
Cai Fon Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
RHYDIAN JENKINS Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Hannah Richards Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Owain Rowlands Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
CERI HAF ROBERTS Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Siriol Elin Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
Sioned Beynon Aelod Unigol Cylch Cwm Tâf / Rh. Gorllewin Myrddin
Lleucu Arfon Aelod Unigol Cylch Penllyn / Rh. Meirionnydd
Bethan Elin Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Llinos Haf Jones Aelod Unigol Cylch Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol 19-25 oed (133) 13:00
Hanna Gwenllian Thomas Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Ciaran Eynon Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
Cai Fon Davies Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Daniel O'Callaghan Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Bethan Elin Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Siwan Fflur Dafydd Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Lleucu Arfon Aelod Unigol Cylch Penllyn / Rh. Meirionnydd
Seren Haf MacMillan Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Unawd 19-25 oed (20) 13:15
Hannah Richards Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Steffan Lloyd Owen Aelod Unigol Cylch Cefni / Rh. Ynys Môn
Dafydd Jones Aelod Unigol Cylch Dinbych / Rh. Dinbych
RHYDIAN JENKINS Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Llinos Haf Jones Aelod Unigol Cylch Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ruth Erin Roberts Aelod Unigol Cylch Bro Aled / Rh. Conwy
George Curnow Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Tara Camm Aelwyd Clydach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dyfan Parry Jones Aelod Unigol Cylch Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Rhys Meilyr Coleg Cerdd a Drama Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Caleb Rhys Jones Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Owain Rowlands Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Glesni Haf Davenport Aelod Unigol Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Stand Yp 14-25 oed (155) 13:30
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (109) 13:40
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Steffan Richards Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Offerynnol 19-25 oed (70) 13:55
Mari Kelly Aelod Unigol Cylch Aberteifi / Rh. Ceredigion
Rachel Starritt Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Chloe Powell Davies Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alis Huws Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Mared Pugh Evans Aelod Unigol Cylch Cynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Jack Mainwaring ACT Caerffili / Rh. Gwent
Rhys Whatty Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Daniel O'Callaghan Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Manon Browning Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Heledd Fflur Gwynant Aelod Unigol Cylch Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Lleucu Parri Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Thomas Mathias Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Osian Jones Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Gwenno Morgan Aelod Unigol Cylch Bangor/Ogwen / Rh. Eryri
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (154) 14:25
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Academi Indigo / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Werin (Aelwyd/Uwch Adrannau) Bl. 10 a dan 25 oed (105) 15:30
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (157) 16:00
Gwion Wyn Jones Adran Bethel / Rh. Eryri
Morgan Llewelyn Jones Aelwyd y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Martha Davies Aelod Unigol Cylch Uwch Aled / Rh. Conwy
Lisa Erin Owen Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Gwion Morris Jones Aelod Unigol Cylch Eilian / Rh. Ynys Môn
Sian Elin Williams Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (159) 16:30
Jordan Jones Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Gwen Shenton Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lowri Elen Jones Aelod Unigol Cylch Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Siwan Fflur Dafydd Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
RHYDIAN JENKINS Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Owain Rowlands Aelod Unigol Cylch Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Bethany Powell Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gwion Wyn Jones Adran Bethel / Rh. Eryri
Rhodri Wyn Williams Aelod Unigol Cylch Llŷn / Rh. Eryri
Catrin Edwards Aelod Unigol Cylch Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Daniel O'Callaghan Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Elan Jones Aelod Unigol Cylch Rhuthun / Rh. Dinbych
Dyfan Parry Jones Aelod Unigol Cylch Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Sara Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gwion Morris Jones Aelod Unigol Cylch Eilian / Rh. Ynys Môn
Taylah James Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Hannah Richards Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Luke Millard Ysgol Gymraeg Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (94) 16:50
Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (32) 17:05
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (33) 17:20
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (34) 17:50
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (111) 18:10
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Deuawd / Ensemble Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 25 oed (160) 18:35
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (35) 19:00
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy

Arts, Design & Technology

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (174)
Position: 1
Elsa Tennant Jones Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Roisin Lewis Ysgol Gynradd Arberth / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Eva Snowden Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (175)
Position: 1
Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Ewan Elder Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Tomos Pitman Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (176)
Position: 1
Sofia Evans Luna Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Nanw Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Cadi Pegg Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (177)