Competitions

Find out the latest competition results from the maes...

Or choose a day:

Monday

Monday
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (50) 08:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (47) 10:00
Position: 1
Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
No Video
Position: 2
Carwyn Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh.
No Video
Position: 3
Carwyn Keirl / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Unawd Bl. 3 a 4 (2) 11:00
Position: 1
Gwenno Einion Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Eiri Ela Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Bl. 6 ac iau (43) 11:15
Position: 1
Stefanie Maurer Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Rhodri Roberts Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
No Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (135) 11:15
Position: 1
Hallie Bonnell Ysgol Y Felin / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Sam Pryce Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Lois Garratt-Smith Ysgol Gynradd Carrog / Rh. Dinbych
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (76) 11:20
Position: 1
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Eiri Ela Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Elyn Medi Howell Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (49) 11:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh.
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (46) 11:55
Position: 1
Yola Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Loti Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Cathrin Haf Edwards Ysgol Gynradd Llanfair Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (124) 12:10
Position: 1
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Gwenno Einion Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Nel Grisial Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (8) 12:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (161) 13:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (99) 13:20
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (136) 13:35
Position: 1
Hannah Bartholomew Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Suji Moon Ysgol Gynradd Y Borth / Rh.
Video
Position: 3
Lowri Hudson Ysgol Gynradd Bryn Teg / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (41) 13:45
Position: 1
Cerys Angharad Jones Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Eliza Bradbury Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Bl. 6 ac iau (D) (162) 14:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Mihangel Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (13) 14:35
Position: 1
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (77) 14:50
Position: 1
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (48) 15:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
/ Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
CogUrdd Bl. 4-6 (95) 15:00
Position: 1
Elin Ball Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
No Video
Position: 2
Emily Carson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 3
Siwan Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
No Video
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (112) 15:15
Position: 1
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (125) 15:35
Position: 1
Erin Williams Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Mared Vaughan Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Video
Unawd Bl. 5 a 6 (3) 15:45
Position: 1
Miriam Davies Ysgol Gynradd Talybont / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Seren Haf Weston Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Bl. 6 ac iau (73) 16:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
No Video
Cystadleuaeth Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (349) 16:00
Position: 1
Math Roberts Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
No Video
Position: 2
Elan Richards Aelod Unigol Cylch Mynydd Mawr / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Lewis Morrin Chweched Glannau Dyfrdwy (Coleg Cambria) / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (102) 16:30
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (79) 16:45
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (44) 17:00
Position: 1
Casey Lane Ysgol Iau Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ana Gwen Wigley Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Eleri Gibbs Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (10) 17:20
Position: 1
Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanfair Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh.
Video
Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (147) 18:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Video

Tuesday

Tuesday
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (145) 07:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Position: 2
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Position: 3
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (123) 10:45
Position: 1
Gwennan Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ynyr Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Nel Hannah Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (45) 10:55
Position: 1
Marilla Evans Ysgol Gynradd Gelli Aur / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Nerys Davies Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Betsan Downes Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Bl. 2 ac iau (1) 11:10
Position: 1
Elan Lois Davies Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Noa Potter Jones Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Nest Emlyn Mars Lloyd Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (42) 11:20
Position: 1
Gwyndaf Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Megan Owen Ysgol Gynradd Moelfre / Rh.
Video
Position: 3
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell-nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (51) 11:35
Position: 1
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Adran Bro Alaw / Rh.
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch / Rh.
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (138) 12:05
Position: 1
Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Deuawd Bl. 6 ac iau (4) 12:15
Position: 1
Robat a Rhys Lloyd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Eos ac Ela Mablen Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (80) 12:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Pendref / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (126) 12:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (9) 12:50
Position: 1
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (137) 13:05
Position: 1
Elsie Lewis Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Phoebe Wakefield Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Lilly Kassim Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (12) 13:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran) (101) 13:30
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Position: 3
/ Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (75) 13:50
Position: 1
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh.
Video
Position: 2
Nel Cynwal Jones Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Brychan Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (144) 14:05
Position: 1
Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Adran Bro Alaw / Rh.
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (36) 14:25
Position: 1
Erin Wyn Williams Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (113) 14:50
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
CogUrdd Bl. 7-9 (96) 15:00
Position: 1
Sara Lydia Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
No Video
Position: 2
Caitlin Chui Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Mabli Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
No Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (78) 15:10
Position: 1
Efan Arthur ac Ela Mai Adran Gwaelod y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Robat a Rhys Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Lowri Anes ac Owen Dafydd Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (6) 15:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Padarn Sant / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Video
Bl. 6 ac iau (81) 15:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl. 10 a dan 25 oed (406) 16:00
Position: 1
Rebecca Morgan Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (11) 16:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video

Wednesday

Wednesday
Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (146) 08:30
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
No Video
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (59) 10:00
Position: 1
Eifion Davies Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
No Video
Position: 2
Dylan Sanders Swales Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau / Rh. Penfro
No Video
Position: 3
Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Unawd Telyn Bl. 7-9 (53) 11:00
Position: 1
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Efa Peak Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Bl. 7-9 (55) 11:15
Position: 1
Ben Oliver Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
No Video
Position: 2
Joseph Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Ifan Rhys Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
No Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (139) 11:20
Position: 1
Chantelle Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Rhydian Rees Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Priyaan Shanmughanathan Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (82) 11:25
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (127) 11:40
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Bro Alaw / Rh.
Video
Unawd Pres Bl. 7-9 (57) 11:50
Position: 1
Glyn Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Carys Lewis Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Osian Maloney Ysgol Gyfun David Hughes / Rh.
Video
Grwp Dawns Creadigol Anghenion Dysgu Ychwanegol (114) 12:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Piano Bl. 7-9 (58) 12:30
Position: 1
Charlotte Kwok Ysgol Gyfun Y Pant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Elin Bolland Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 3
Luned Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (100) 12:50
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Blaenau / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol A.D.Y. (52) 13:05
Position: 1
Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (37) 13:35
Position: 1
Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Tomi Llywelyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Evie Williams-Ford Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (21) 13:45
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Ymgom Bl. 7-9 (D) (163) 14:05
Position: 1
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (56) 14:20
Position: 1
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Gweltaz Llyr Davalan Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Nanw Llwyd Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (5) 14:45
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (84) 15:00
Position: 1
Ynyr a Gwenan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Cari Lois a Cadi Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Cari a Marged Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (97) 15:00
Position: 1
Carin Manning Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 2
Jacque Beauchamp Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Millie-Ann Owen Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
No Video
Bl. 6 ac iau (7) 15:10
Position: 1
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Coed y Cwm / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Adran Bro Alaw / Rh.
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (129) 15:25
Position: 1
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (92) 15:40
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Uwch Adran Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Y Fedal Ddrama Bl. 10 a dan 25 oed (415) 16:00
Position: 1
Mirain Alaw Jones Aelod Unigol Cylch Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Morgan Owen Aelod Unigol Cylch Merthyr / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 3
Nia Haf Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
No Video
Bl. 9 ac iau (22) 16:30
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh.
Video
Position: 3
Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (117) 17:30
Position: 1
Jodie Garlick Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh.
Video
Position: 2
Gwen Elen Rowley Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Megan Evans / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (118) 17:30
Position: 1
Adran Amlwch / Rh.
No Video
Position: 2
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (119) 17:30
Position: 1
Kai Easter Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Position: 2
Mia Kara Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Nel Fflur Roberts Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
No Video
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (120) 17:30
Position: 1
Adran Amlwch / Rh.
Video
Position: 2
Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 3
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
No Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (121) 17:30
Position: 1
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Erin Tudor Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh.
No Video
Position: 3
Ania Jones Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (122) 17:30
Position: 1
Adran Bethel / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Adran Amlwch / Rh.
No Video

Thursday

Thursday
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (54) 10:15
Position: 1
Annie Song Ysgol Howell / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Elin Mererid Rolles Ysgol Gyfun G?yr / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 3
Cerys Bowen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (106) 10:35
Position: 1
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Betsan Campbell Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Celyn James Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
No Video
Dawns Greadigol dan 19 oed (115) 10:50
Position: 1
Adran Amlwch / Rh.
No Video
Position: 2
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (130) 11:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (83) 11:30
Position: 1
Glesni Haf Morris Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Llefaru Bl. 13 ac iau (D) (140) 11:40
Position: 1
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (24) 11:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (107) 12:05
Position: 1
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Morus Caradog Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Ensemble Bl. 7-9 (60) 12:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh.
Video
Unawd Merched Bl. 7-9 (14) 12:45
Position: 1
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Lois Wyn Hughes Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Video
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (148) 12:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh.
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Deuawd Bl. 7-9 (16) 13:10
Position: 1
Ela a Non Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Position: 2
Ffion a Catrin Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Guto a Rhydian Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (128) 13:25
Position: 1
Mari Fflur Fychan Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Zara Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Fflur Haf James Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (91) 13:35
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (29) 13:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh.
Video
Position: 3
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (103) 14:10
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (15) 14:25
Position: 1
Ynyr Lewys Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
James Oakley Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Tomi Llywelyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Bl. 7, 8 a 9 (152) 14:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Video
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh.
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun G?yr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
CogUrdd 19 - 25 oed (98) 15:00
Position: 1
Alice Yeoman Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 2
Stephanie Wright Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 3
Ffion Trevitt Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Parti Merched Bl. 7-9 (23) 15:35
Position: 1
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (141) 15:50
Position: 1
Ruby Birchall Ysgol Uwchradd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Lewis Leigh Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ikuni Ebereonwu Ysgol Howell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed (379) 16:00
Position: 1
Osian Wyn Owen Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Carwyn Morgan Eckley Aelod Unigol Cylch Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Lowri Havard Aelod Unigol Cylch Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Bl. 7-9 (25) 16:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (149) 17:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cerddorfa/Band dan 19 oed (72) 18:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
No Video

Friday

Friday
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (61) 09:45
Position: 1
Huw Boucher Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Eve Price Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 3
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Trin Gwallt (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (164) 10:00
Position: 1
Carys Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Mari Davies Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Owen Davies Adran / Aelwyd Shotton / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (85) 10:20
Position: 1
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Owain Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 3
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
No Video
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (30) 10:30
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
No Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (38) 10:50
Position: 1
Alaw Grug Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (66) 11:00
Position: 1
Tomos Boyles Ysgol y Gadeirlan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Julian Gonzales / Rh. Dinbych
Position: 3
Imogen Mari Edwards Ysgol Gyfun G?yr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (17) 11:30
Position: 1
Manon Ogwen Parry Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Magi Tudur Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Begw Melangell Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (68) 11:45
Position: 1
Rachel a Huw Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Elin ac Amy Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 3
Annest Mair ac Awen Esyllt Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (86) 12:15
Position: 1
Beca ac Elan Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Elenid a Modlen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Celyn a Hanna Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (150) 12:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Trin Gwallt (Lefel 2) Bl. 10 a dan 25 oed (166) 12:30
Position: 1
Bailey Harris Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (18) 12:45
Position: 1
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Lewys Meredydd Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Dyfan Parry Jones Aelod Unigol Cylch Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (131) 12:55
Position: 1
Carys Woolley Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (64) 13:05
Position: 1
Catrin Roberts Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Rachel Marie Franklin Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Amy Yarwood Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Video
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (19) 13:35
Position: 1
Manon a Llinos Haf Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Non ac Owain Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Bl. 13 ac iau (93) 13:50
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (132) 14:05
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Werin (Ysgolion) Bl. 10 a dan 19 oed (104) 14:15
Position: 1
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Bl. 10 a dan 19 oed (142) 14:30
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Ysgol Gyfun G?yr / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
No Video
14-25 oed (143) 14:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (65) 14:35
Position: 1
Owain Llestyn Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Gabriel Tranmer Academi Indigo / Rh. Dinbych
Video
Harddwch (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (165) 15:00
Position: 1
Jessica Richards Clode Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Mared Rees Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Ceris Davies Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Trin Gwallt (Lefel 3) Bl. 10 a dan 25 oed (168) 15:00
Position: 1
Jessica Dancy Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Brioney Hancock Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Bl. 13 ac iau (27) 15:05
Position: 1
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (62) 15:15
Position: 1
Nick Francis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Position: 2
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 3
Stefan Ortega Davies Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Grwp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (87) 15:45
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed (395) 16:00
Position: 1
Sioned Erin Hughes Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Mared Roberts Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Iestyn Tyne Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
No Video
Cystadleuaeth Theatrig dan 25 oed (158) 16:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Bl. 13 ac iau (26) 16:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed (69) 16:45
Position: 1
Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Bl. 13 ac iau (40) 17:15
Position: 1
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (116) 17:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Clwb Dawns Glannau Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (156) 17:55
Position: 1
Iwan James Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 2
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
No Video
Position: 3
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
No Video
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (159) 17:55
Position: 1
Mali Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 2
Ffion Angharad Griffiths Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Megan Crisp Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
No Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (151) 18:40
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Ysgol Gyfun G?yr / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Bl. 13 ac iau (28) 19:20
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video

Saturday

Saturday
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (67) 10:00
Position: 1
Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Carys Underwood Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
No Video
Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed (90) 10:30
Position: 1
Sara a Rhydian Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Elis a Sion Eilir Aelod Unigol Cylch Rhuthun / Rh. Dinbych
No Video
Position: 3
Alaw ac Enlli Adran Botwnnog / Rh. Eryri
No Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (108) 10:45
Position: 1
Cadi Fflur Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ava Walters Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Lleucu Parri Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Grwp Cerdd Dant 19-25 oed (88) 11:00
Position: 1
Aelwyd Llansannan / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Bl. 10 a dan 19 oed (63) 11:15
Position: 1
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Position: 2
Jacob Court Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (110) 11:40
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Grwp Bl. 7-13 (74) 12:00
Position: 1
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh.
No Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (134) 12:00
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (39) 12:10
Position: 1
Celyn Cartwright Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Emyr Lloyd Jones Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (31) 12:20
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (89) 12:40
Position: 1
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Enlli Pugh Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Lleucu Arfon Aelod Unigol Cylch Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Llefaru Unigol 19-25 oed (133) 12:50
Position: 1
Nest Jenkins Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Bethan Elin Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi / Rh.
Video
Position: 3
Hanna Gwenllian Thomas Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Unawd 19-25 oed (20) 13:05
Position: 1
Sioned Llewelyn Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Emyr Lloyd Jones Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Steffan Lloyd Owen Aelod Unigol Cylch Cefni / Rh.
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (109) 13:20
Position: 1
Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Osian Meirion Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Stand Yp 14-25 oed (155) 13:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Unawd Offerynnol 19-25 oed (70) 13:40
Position: 1
Epsie Thompson Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Position: 2
Gwenno Morgan Aelod Unigol Cylch Bangor/Ogwen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Mabon Jones Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle / Rh. Eryri
Video
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (153) 14:10
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Position: 3
Aelwyd Yr Ynys / Rh.
Dawns Werin (Aelwyd/Uwch Adrannau) Bl. 10 a dan 25 oed (105) 15:05
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Chwarter awr o Adloniant Bl 7 a dan 25 oed (154) 15:20
Position: 1
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Video
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (157) 15:40
Position: 1
Bethan Elin Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi / Rh.
Video
Position: 2
Gwion Wyn Jones Adran Bethel / Rh. Eryri
Position: 3
Carwyn Jones Aelwyd Yr Ynys / Rh.
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (160) 15:40
Position: 1
Jodi Bird Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 2
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Betsan Ceiriog Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (94) 16:40
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
14-25 oed (32) 16:55
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
14-25 oed (33) 17:20
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
14-25 oed (34) 17:40
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (111) 18:10
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
14-25 oed (35) 18:40
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video

Arts, Design & Technology

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (176)
Position: 1
Lleucu Jones Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Awen Mon Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (177)
Position: 1
Blake Scane Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Siwan Rees Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 3
Nathan Tait Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (178)
Position: 1
Willow Cole-Berner Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jacob Elis Mars Jones Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Temperance Robillard Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (179)
Position: 1
Aidan Gibb Academi Portlethen / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 2
Megan Bryn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ellie Matthews Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed (180)
Position: 1
Ela Owen Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Tony Zhang Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Cerys Pollock Ysgol Bro Pedr - Adran H?n / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C) (181)
Position: 1
Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Monique Jones Ysgol Gynradd Darran Park / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (182)
Position: 1
Jac Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Osian Nicholson Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
William Rees Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y (C) (183)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Mabon Tinney Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(C) (184)
Position: 1
Marwan Mirza Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Charles Stuart Coleg Pengwern / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Josh Harold Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y (D) (185)
Position: 1
Reese O'Brien Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 2
Euros Evans / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D) (186)
Position: 1
Madi Potter Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lacey Jaycock Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y.(D) (187)
Position: 1
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Kacy Farinas Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Megan Jones Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(D) (188)
Position: 1
John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (189)
Position: 1
Erin Gwenllian Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Deio Wyn Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Position: 3
Oscar Lloyd Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (190)
Position: 1
Tom Bolland Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Ella Waters Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Pippa Richards Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (191)
Position: 1
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh.
Image
Position: 2
Efa Grug Ysgol Gymunedol T.Llew Jones / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mared Griffiths Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (192)
Position: 1
Stori Branwen Derbyn YCH Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 2
Parti Kieran Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Joshua Ysgol Gynradd Bontnewydd ar Wy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (193)
Position: 1
Gr?p Ceri Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Croes Llanddwyn Ysgol Gynradd Rhyd y Llan / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Enlli, Mia a Megan Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (194)
Position: 1
Bendigeidfran Ysgol Gynradd Twm o_r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Alexia, Kiera, Emilia-Jo Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Gr?p Gruff Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (195)
Position: 1
Ffion Pugh Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Libby Cattedra Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Gr?p Arwen Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 a dan 19 oed (196)
Position: 1
Emily Arnold Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Amelia Hill Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Lauren Holmes Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (198)
Position: 1
Lacey Jaycock Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 2
Deri Manning Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Owen Fitzgerald-Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(D) (199)
Position: 1
Reese O'Brien Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 2
Kayden Hughes Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) (200)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Stacey Walters Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C) Gr?p (201)
Position: 1
Gr?p Cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) Gr?p (202)
Position: 1
Gr?p Max a Beca Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Cynradd 3a Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Khalis ac Owen Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C) (Un/Gr) (203)
Position: 1
Sion Davies Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Parti Amber Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Lowri Rowlands Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed. A.D.Y.(C) (Un/Gr) (204)
Position: 1
Zac, Isobel a Matthew Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Ieuan Wyn Lenny / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Sarah Margaret Bowen / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Gr?p (206)
Position: 1
Gr?p Jamie a Ciran Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A.D.Y (D) (Un/Grp) (207)
Position: 1
Gr?p Heddwyn ac Evan Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Bethan Jane Griffiths / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Daniel Smith Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp) (208)
Position: 1
Gr?p Ty Weston Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Gr?p Ceint 3 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Parti Cornerstone Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (209)
Position: 1
Ceian Lewis Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Erin Wynne Roberts Ysgol Gynradd Tal y Bont / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Gwern Elis Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (210)
Position: 1
Ffion Lewis Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Heledd Richards Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Ieuan Nelson Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed (211)
Position: 1
Bae Nash Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Kayley Sydenham Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Elli Arwen Bainton Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (214)
Position: 1
Gruff Horan Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Lois Ellis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Elsi Roberts Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (215)
Position: 1
Anwen Olsen Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Emmie Gadsby Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (216)
Position: 1
Megan Bryn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Catrin Bronwen Beech Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed (217)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Ynyr Lloyd-Jones Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau (218)
Position: 1
Jamie Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Caio Llywelyn Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Mali Crimmings Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9 (219)
Position: 1
Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Twm Isac Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Edwyn Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed (220)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Lleucu Elisa Jenkins Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Beca Elin James Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (221)
Position: 1
Celt Dobson Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Daniella Wilson Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Llinos Edwards Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (222)
Position: 1
Gethin Clarke Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Odhran Humphreys Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Jonah Jones Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (223)
Position: 1
Nia Powell Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Mared Montgomery Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (224)
Position: 1
Isabelle Stephens Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Phebe Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (225)
Position: 1
Lowri Feild Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Rachel Davies Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (226)
Position: 1
Beca Elfyn Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Llinos Edwards Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Jack Wyn Thomas Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (227)
Position: 1
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Sophie Lorenz Ysgol Gynradd Bryn Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Isabel Onions Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (228)
Position: 1
Harri Knight Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Luke Greer Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Erin Williams Ysgol Gynradd Cefneithin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (229)
Position: 1
Lowri Williams Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Ffion Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (230)
Position: 1
Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Lily Wellan Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Natasha Butchers Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (231)
Position: 1
Dafydd Mon Jones Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Megan Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Betsan Williams Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (232)
Position: 1
Rhys William Humphreys Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Faye Wilson Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Imogen Ruth Lloyd Kingston Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (233)
Position: 1
Laura Pritchard Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Sam Young Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Elan Mai Owen Ysgol Gynradd Y Graig / Rh.
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (234)
Position: 1
Ffion Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Charlotte Davies Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (235)
Position: 1
Jacob Evans Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (236)
Position: 1
Beca Elfyn Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Carys Williams Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gwion Dafydd Bowen Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (237)
Position: 1
India Rose Livingston / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Rhys William Humphreys Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (238)
Position: 1
Amelia Lloyd Ysgol Gynradd Gellifor / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Nel Williams Ysgol Gynradd Bodfeurig / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (239)
Position: 1
Mabli Jones Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Llew Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Carys Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (240)
Position: 1
Lily Wellan Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Jessica Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (241)
Position: 1
Tomi Lewis Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Gracie Vick Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Celyn Roberts Ysgol Gynradd Mornant / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (242)
Position: 1
Mabli John Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Emily Rankin Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Sam Nixon Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (243)
Position: 1
Ruby Koffer Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Harri Doel Ysgol Gymraeg Rhosafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Steffan Jarman Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (244)
Position: 1
Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Sioned Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Glain Jenkins Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu Bl. 10 a dan 19 oed (245)
Position: 1
Beca Elin James Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Max Arnold Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (246)
Position: 1
Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Aneira Read Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Megan Roberts Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (247)
Position: 1
Eira Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Morgan Mason Ysgol Bro Hyddgen-Campws Cynradd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lois Gwenllian Hughes Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (248)
Position: 1
Sara Saleh Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Rhydian Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (249)
Position: 1
Catrin Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jessica McDonagh Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed (250)
Position: 1
Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Beca Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elli Arwen Bainton Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (251)
Position: 1
Awel Lewis Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Magi Jones Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Scarlett Jones Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (252)
Position: 1
Caleb Hughes Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Lili Herbert Ysgol Gynradd Rhyd y Llan / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (253)
Position: 1
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh.
Image
Position: 2
Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Magi Jones Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Gr?p) (254)
Position: 1
Owen, Emrys, Kaiden a Mathe Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Y Chwedlau Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Macsen Adran Crwban Bach / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Gr?p) (255)
Position: 1
Gr?p Manon Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Gr?p Lisa, Felicity, Deio a Keira Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Gr?p Tylwyth Teg Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Gr?p) (256)
Position: 1
Gr?p Catrin Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Gr?p Jessica Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (257)
Position: 1
Zara Evans Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gr?p Bran Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Gr?p Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (258)
Position: 1
Beca Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gr?p Poppy Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Niamh Davies Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (259)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Megan Roberts-Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Azariah Darlington Shields Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (260)
Position: 1
Megan Phillips Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Catrin Pressley Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (261)
Position: 1
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Erin Davies Ysgol Gynradd Craig y Deryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Elin Glyn Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (262)
Position: 1
Ffion Haf Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Maisy Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gwennan Staziker Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (263)
Position: 1
Dilwen Pit Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
India Duce Academi Portlethen / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 3
Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (264)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Naomi Miller Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Seren Richards Ysgol Gynradd Abergwili / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (265)
Position: 1
Gwenllian Closs Griffiths Adran Bro Carmel / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (266)
Position: 1
Gwendolen Williams Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Position: 3
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (267)
Position: 1
Dreigiau Dyfi Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Llongau Blodeuwedd Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Anni Wheldon Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (268)
Position: 1
Gr?p Lois Ysgol Gynradd Cemaes / Rh.
Image
Position: 2
Gr?p Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gr?p Y Berllan Fechan Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (269)
Position: 1
Gr?p Sara Elin Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Gr?p Cantre'r Gwaelod Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Gr?p) (270)
Position: 1
Siwan Haf Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gr?p Marged Aelwyd Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Elan Hughes Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (272)
Position: 1
Phadrya Newall Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ella McLoughlin Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Fflur Bennetts Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (273)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Osian Dafydd Allsopp Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed (274)
Position: 1
Ella Waters Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (276)
Position: 1
Moli Grug Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Lleucu Evans Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Erain Non Pritchard Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (277)
Position: 1
Tegwen Edwards Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 2
Bedwyr Williams Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Malen Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (278)
Position: 1
Eflyn Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Tristan Silver Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Mwgwd neu Byped dan 19 oed (279)
Position: 1
Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Cari Gwanwyn Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Pypedau (Gwaith Gr?p) Bl. 2 ac iau (280)
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gr?p Woody Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Gr?p Gwion Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Pypedau (Gwaith Gr?p) Bl. 3 a 4 (281)
Position: 1
Gr?p Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Gr?p Alfie Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Pypedau (Gwaith Gr?p) Bl. 5 a 6 (282)
Position: 1
Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Gr?p Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gr?pSkye Ysgol Gynradd Amlwch / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (283)
Position: 1
Ina Glain Ysgol Gymunedol T.Llew Jones / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Charlie Rushton Ysgol Gynradd Gwynedd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (284)
Position: 1
Zakia Bella Johnson Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Eleanor Rattray Ysgol Gynradd Llangynidr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Malyn Wilkinson-Lawday Ysgol Gynradd Llangynidr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (285)
Position: 1
Hannah Hughes Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Freya Barnes Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Efa Haf Williams Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Gr?p) (286)
Position: 1
Parti Megan Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Heledd Richards Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Gr?p Twm a Cai Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Gr?p) (287)
Position: 1
Ella Evans Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cordelia Davies / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Gr?p Bethan Myfanwy Parry Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (288)
Position: 1
Gr?p Tal y Fan Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (289)
Position: 1
Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Parti Alesha Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (290)
Position: 1
Gr?p Caleb Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Gwenlli Delen Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (C) (291)
Position: 1
Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (292)
Position: 1
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Guto Evans Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Khalis Stephens Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (C) Gr?p (294)
Position: 1
Gr?p Khalis ac Owen Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Gr?p Brychan Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Gr?p Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(C)(Un/Grp) (295)
Position: 1
Anthony a Leon Ysgol Bro Pedr - Adran H?n / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gr?p Rhydian Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A.D.Y.(C)(Un/Grp) (296)
Position: 1
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gr?p Conner a Kieran Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Gr?p Anna, Dafydd a Tomos Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) (297)
Position: 1
Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Cian Jones Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Sion Roberts Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) (298)
Position: 1
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Stacey Walters Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A.D.Y. (D) Gr?p (299)
Position: 1
Gr?p Cynradd 1 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A.D.Y. (D) Gr?p (300)
Position: 1
Gr?p Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A.D.Y.(D)(Un/Grp) (301)
Position: 1
Gr?p Ceint 1 Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 2
Gr?p Canol Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Sophie Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl10-25 oed A.D.Y.(D)(Un/Grp) (302)
Position: 1
Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont / Rh.
Image
Position: 2
Gr?pAmy Ysgol Arbennig Crownbridge / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gr?p Alun, John a Llinos Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (303)
Position: 1
Roman Kemlo Ysgol Gynradd Libanus / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Louis French Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (304)
Position: 1
Mabon Sion Roberts Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lois Morris Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (305)
Position: 1
Mared Ainslie Rogers Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Libby Hughes-Williams Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
Position: 3
Gwenlli Owen Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Gr?p) (306)
Position: 1
Gr?p Jessica Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Gr?p Lois Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Merched Mornant Ysgol Gynradd Mornant / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Gr?p) (307)
Position: 1
Gr?p Jasmine Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Gr?p Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gr?p Liam Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Gr?p) (308)
Position: 1
Gr?p Max Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Gr?p Evan Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Gr?p Alys Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Image
Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Gr?p) (309)
Position: 1
Roxana Williams Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Daniel Hughes Ysgol Bro Pedr - Adran H?n / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Creu Arteffact Bl. 10 a dan 19 oed (Unigol/Gr?p) (310)
Position: 1
Aeronwy Withers Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (311)
Position: 1
Olivia Rose Jones Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Daniel Sion Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (312)
Position: 1
Martha Jones Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Molly Robinson Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (313)
Position: 1
Isabella Braddick Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Menna Jones Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Olivia Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Gr?p) (314)
Position: 1
Gr?p Eva, Isla a Naomi Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Cai Elis Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gr?p Megahn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Gr?p) (315)
Position: 1
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Gr?p Medusa Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Gr?p) (316)
Position: 1
Gr?p Lois Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Gr?p Calum ac Anaya Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (Unigol/Gr?p) (317)
Position: 1
Efa Fitzgerald Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Cadi Llyn Davies Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Gr?p Rebekah Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed(Un/Grp) (318)
Position: 1
Beca Elin James Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Abi Jones Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Mari Roberts Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (319)
Position: 1
Nanw Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Megan Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Maizie Blythe Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (320)
Position: 1
Marged Howatson Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grace Hobbs Rees Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Evelyn James / Rh. Penfro
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (321)
Position: 1
Mabli Grug Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Nel Williams Ysgol Gynradd Bodfeurig / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Evan Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gemwaith Bl. 7, 8 a 9 (322)
Position: 1
Bran Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Llio Cholwe Mutembo Ysgol Gyfun David Hughes / Rh.
Image
Position: 3
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gemwaith Bl. 10 a dan 19 oed (323)
Position: 1
Lois Fflur Ellis Griffith Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Gavin Iwan Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (324)
Position: 1
Osian Lloyd Jackson Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Catrin Chowdhury Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Amelia Williams Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh.
Image
CAD Bl. 7, 8 a 9 (330)
Position: 1
Lliwen Cain Thomas Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
CAD / CAM Bl. 7, 8 a 9 (332)
Position: 1
Zara Evans Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cari Gwanwyn Davies Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ella Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
CAD / CAM Bl. 10 a dan 19 oed (333)
Position: 1
Manon Williams Ysgol Bro Pedr - Adran H?n / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (334)
Position: 1
Katie Jennings Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Gwern Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Alaw Cawley Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (335)
Position: 1
Carmella Mouradi Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Gwenllian Breese Adran Afon Corris a Pennal / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen / Rh.
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (336)
Position: 1
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Owen McLoughlin Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gr?p) (337)
Position: 1
Gr?pMegan Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gr?p Evan Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Merched Mornant Ysgol Gynradd Mornant / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gr?p) (338)
Position: 1
Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gr?p Mari Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Position: 3
Gr?p Lia, Ffion a Ceri Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Gr?p) (339)
Position: 1
Cwmni Crochwenwaith Creadigol Cymraeg Nefydd Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Gr?p y Welis Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh.
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (Unigol.Gr?p) (340)
Position: 1
Fflur Richards Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Megan Herberts Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Efa Hodge Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Celf Bl 10 a dan 19 oed (341)
Position: 1
Owain Sparnon Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Max Arnold Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Ellie Studman-Badillo Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl 10 a dan 19 oed (342)
Position: 1
Luke Macbride Aelwyd Coleg G?yr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Ffion Davies Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ieuan Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg 18-25 oed (343)
Position: 1
Efa Lois Thomas Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image